Sociaal-cultureel werker Viviane Schuer: “Tijd verliezen in een file, daar denk je vaak aan als je het woord ‘mobiliteit’ hoort. Vormingplus Kempen wil zich focussen op een andere invalshoek die vaak onderbelicht blijft: mobiliteit als basisrecht. Je kunnen verplaatsen – naar werk, winkel, dokter of dierbaren – is een basisvoorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk leven. Ook in een landelijke regio zoals de Kempen staat dit recht onder druk. Zeker nu er niet langer sprake is van basismobiliteit, maar van basisbereikbaarheid. We stellen vast dat nu reeds heel wat mensen vervoersarm zijn.”

“Vormingplus Kempen wil in 2015 samen met partners een overleg opzetten met verschillende actoren die rond mobiliteit actief zijn. We willen nagaan of er draagvlak is om regionaal de handen in elkaar te slaan. Daarnaast bekijken we of er zich op lokaal vlak gelegenheden voordoen om concreet aan de slag te gaan.”
In afwachting van de verlossing liggen we plat.