Gie Van den Eeckhaut, voorzitter van Vormingplus Kempen: “Op elke vergadering op Vormingplus Kempen klinkt het. “Vinger aan de pols!” “We moeten de samenleving lezen.” Niemand kijkt er nog raar van op. Want die houding zit in onze genen.

We willen voortdurend betrokken zijn op wat er nu gebeurt in de Kempen. Op wat er leeft onder mensen. Op wat er beweegt in Vlaanderen, of Europa. Of de wereld. We zijn een organisatie die op het vel leeft, met al onze zintuigen open. Sensitief. We weten heel goed wat we willen: de samenleving democratischer maken. Meer solidair en duurzaam. In die richting willen we de spelregels in onze maatschappij al doende veranderen. Met vernieuwende sociaal-culturele praktijken. Met interessante leerprocessen.

Midden in het leven

En om dat te kunnen, moeten we midden in het leven staan. Moeten we voortdurend inspelen op behoeften en vraagstukken die schuilen in en achter de gebeurtenissen van elke dag. Soms zetten we daarom thema’s op de agenda, die op het eerste gezicht vreemd zijn voor een regionale volkshogeschool.
‘Mobiliteit’ komt sinds kort in beeld. Je bewegen doorheen en vanuit de Kempen is niet vanzelfsprekend. Zeker niet met openbaar vervoer. En dat vormt nu precies het uitgangspunt voor een zoektocht naar een eigenzinnige en leerzame invalshoek. Of ‘publieke ruimte’: hoe we er in leven, hoe we er mee omgaan, hoe we ze ons terug toe-eigenen. Activiteiten ontwikkelen die de Kempense samenleving doet nadenken en leren over deze kwesties – dat is waarom we de vinger aan de pols houden. Dat is waarom we soepel inspelen op wat we lezen in de samenleving. Voortdurend.”