Een pendelbus inzetten naar bedrijventerreinen? Wat duur en onrendabel. Maar elektrische fietsen?Uit een bevraging van Alleman Mobiel bleek duidelijk dat werk vinden niet zo eenvoudig is als je geen eigen vervoer hebt. Vanuit de regio Laakdal – Meerhout – Geel zijn bedrijventerreinen moeilijk te bereiken, zeker als je over ploegenarbeid spreekt. Pech voor heel wat werkzoekenden.

Een pendelbus?

De voorbije maanden hebben we heel wat contacten gelegd en gingen we op zoek goede praktijkvoorbeelden. IOK, SPK, VOKA, Provincie Antwerpen, … ze stonden allemaal op ons lijstje. We hoopten zelfs onze mosterd te halen bij Sustainmobility uit Rotterdam. Een uitstap naar het project Max Mobiel in Gent bracht licht in de duisternis. Een fantastisch project.

Of dan maar elektrische fietsen?

Al vlug werd ons duidelijk dat een pendelbus naar bedrijventerreinen voor ons te hoog gegrepen is. Maar ook dat de inzet van (elektrische) fietsen wel een oplossing kan bieden voor een aantal werkzoekenden.

En dit idee krijgt concreet vorm. Ons E-fietsproject is ondertussen zo goed als uitgewerkt.  Hoe, wat, waarom, …: het staat allemaal op papier. De volgende stap is de zoektocht naar centen. Daarvoor gaan we de volgende weken op stap.

Bij de uitwerking van dit project krijgen we de professionele ondersteuning van de beweging Mobiel 21. Deze organisatie begeleidt heel wat mobiliteitsprojecten en heeft hopen ervaring. Deze fijne samenwerking brengt schot in de zaak.