Jan Jacobs (Welzijnsschakel Beerse): ‘Eén van de gevolgen van armoede is dat mensen uitgesloten worden. Daardoor kunnen ze niet (langer) deelnemen aan het sociale leven en vereenzamen ze. Onze Schakel tracht daar iets aan te doen en onderzoekt nu, samen met professionele organisaties zoals Vormingplus, waar de moeilijkheden liggen. Waar liggen voor hen de drempels? Wat maakt het voor Mia’s zo moeilijk om deel te nemen aan het toch wel rijke aanbod van cultuur, sport en ontspanning? Als ze daaraan zouden kunnen deelnemen, zou dat heel wat kunnen bijdragen aan hun levenskwaliteit. Daar zijn we van overtuigd!’

Bemiddelaars

‘Wij willen bij ons project ook lokale beleidsmakers betrekken, zodat op alle niveaus de juiste acties kunnen ondernomen worden.’
Jolien Hermans (Vormingplus): ‘Later in het proces zullen we de opleiding verzorgen van vrijetijdsbemiddelaars. Daarvoor zoeken we mensen uit de groep. Eens opgeleid, verwachten we dat die huiskamergesprekken kunnen voeren bij andere Mia’s over het cultuuraanbod in Beerse en wat ze zo kunnen beleven.’

jan_jacobs_beerse_detourIn het verleden werkten we al samen met Vormingplus. Wij kozen voor hen als professionele partner om hun ervaring in het samenwerken met sociale organisaties en projectenbegeleiding.

Jan Jacobs, Welzijnsschakel Beerse

Partners