Mia’s in Beerse

Mia's in Beerse

Mensen in armoede (ja, vandaar de Mia’s) nemen weinig deel aan vrije tijd- en cultuuractiviteiten. Dit heeft te maken met een gebrek aan middelen, maar vaker nog met een gebrek aan ‘kennen’: wat kan je allemaal in je vrije tijd doen? Wat doe ik in een cultuurcentrum? Wat kan ik van een bezoek aan een toneelvoorstelling verwachten?

Welzijnsschakel De Schakel uit Beerse werkte daarom het project ‘Mia’s schakelen naar vrije tijd’ uit. De Welzijnsschakel wou eerst een ruime bevraging bij de doelgroep houden. Daarbij verleende Vormingplus Kempen advies.