Hoe zou die samenwerking er ideaal uitzien? Met die vraag ging Vormingplus aan de slag. Met Kolos, een expertengroep:

  • drie schepenen van cultuur,
  • drie cultuurbeleidscoördinatoren,
  • drie vrijwilligers uit lokale verenigingen en
  • iemand uit een koepelorganisatie.

Die groep moet tegen 2013 een reeks aanbevelingen oplijsten om het sociaal-culturele leven in een gemeente een duwtje in de rug te geven. Een inspiratiebron voor ieder die dan betrokken is bij de opmaak van de lokale beleidsplannen.