Op 12 december 2015 werden de resultaten voorgesteld aan deelnemers, bewoners, het bestuur van de Heibloem en het Olense gemeentebestuur. De deelnemers bleken overwegend positief over zowel de werking van De Heibloem als over het leven in de buurt. Zo werd o.a. de nieuwsbrief over de werking van De Heibloem als zeer positief ervaren. Iedereen was het er ook over eens dat het groenonderhoud door de gemeentediensten goed gebeurde en werden ook de sociale contacten tussen de buren als positief ervaren. De deelnemers stelden ook prioriteitenlijstjes op voor de werking van De Heibloem en voor de buurt. Op de slotdag bleken zowel het gemeentebestuur als de raad van bestuur van De Heibloem daar oor voor te hebben. Beide besturen hadden onmiddellijk al acties gepland om daaraan te werken.