Naast Beerse kregen we ook van de gemeente Herselt de vraag om hen te begeleiden in de ontwikkeling van een inspraaktraject in het kader van de opmaak van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

Dat plan heeft in de toekomst een grote impact op de manier waarop mensen in Herselt zullen leven. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de inwoners de kans moeten krijgen om mee te participeren bij de plannen in opmaak. Door samen na te denken, wil men komen tot een kwalitatief goede besluitvorming en ook tot beslissingen waarvoor een groot draagvlak bestaat.

Vormingplus Kempen begeleidde de gemeente bij de uitwerking van het inspraaktraject, werkte een opleiding voor de zgn. ‘inspraakbegeleiders’ uit en verzorgde deze en maakte tot slot ook nog een communicatieplan op.

Lees ook: