De voorbije maanden babbelden een Herenthoutse groep zestigers én een groep tachtigers over ouder worden.

De Kempen vergrijst. 65-plussers worden een belangrijke groep. Toch is de beeldvorming over ouder worden in onze samenleving eerder negatief: niemand wil oud worden.

Maar hoe kijken ouderen daar zelf naar?

Is er een meer genuanceerd beeld van ‘ouder worden’ mogelijk? Wat leerden ze van het ouder worden en wat kunnen ze de samenleving daarover leren?

In het Herenthoutse project doorliepen de twee verschillende groepen ouderen elk een eigen traject. De ‘jongere’ ouderen bogen zich over hun eigen ouder worden, hun dromen, wensen en bekommernissen. De ‘oudere’ ouderen blikten terug op hun eigen ouder worden en of dat volgens de plannen, dromen en bekommernissen van rond hun pensioenleeftijd verliep.

Aan het einde van het traject kwam iedereen samen voor ontmoeting en uitwisseling.

Dit project loopt in samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum Huis Driane.

Onze uitnodiging voor het project