met Inge Van de Walle van Demos

 • Ging diep in op de visie. ‘Recht op vrije tijdsparticipatie’.
 • Welke gemeenten werken al met kansengroepen? Sommige staan nog aan het prille begin van een samenwerking anderen zijn al steviger bezig. Vaak gaat het nog over de financiële link van de samenwerking. Maar er is meer dan het financiële. Westerlo en Turnhout zijn met sociaal-artistieke projecten bezig.
 • Best beginnen met 1 aspect tegelijkertijd en geleidelijk opbouwen.
 • Wat met de mensen die ook niet gekend is bij het OCMW? Hoe die te vinden? Via brugmensen, uitbouw van netwerk, kind en gezin…
 • Lokale participatienetwerken: 3 verplichte partners: OCMW, Vrije tijd en armoedevereniging. Belang van het betrekken van ervaringsdeskundigheid.
 • Toekomst? Een vraagteken. Het decreet wijzigt voor sport, cultuur…. Veel impulsbeleid gaat naar kansengroepen. Wat na bij de wijzigingen van de decreten? Ook op federaal niveau is er een forse besparing.
 • Goede vb. MIA – Eeklo, Maldegem, Aalter.
 • Het is belangrijk om na te denken over het natraject als je een project opstart.
 • Goede voorbeelden van duurzame, kleinschalige projecten?
  • Zoeken in de schoot van de armoedeorganistaties. Probleem is vaak gebrek aan middelen. Nood om vrijwilligers te betrekken, maar professionals zijn ook nodig.
  • Wannes: maakt thesis over ‘hoe duurzaam maken van sociaal-artistieke projecten en wat is de rol van de gemeenten ervan?
  • Goede voorbeelden: Club Actief Balen, Project Medaillons in Balen