Als je goesting hebt om iets in je buurt of je omgeving te veranderen, moet je bij ons zijn.

We kunnen beginnen als je ons enthousiast kan maken.

We kijken wie er nog wil meedoen en samen zoeken we naar een frisse aanpak.

Want Vormingplus wil plaatsen creëren waar mensen samen aan een samenleving werken die klaar is om nieuwe vraagstukken, problemen en uitdagingen aan te pakken.

Partners

Niets alles hoeft te zijn zoals het is.

In de Kempen werken we mee aan verschillende projecten. Met allerlei partners: buurten, groepen, organisaties, gemeenten, sociale woningmaatschappijen, … Hiernaast vind je enkele projecten die momenteel lopen.

Thema’s

We kiezen resoluut voor behoeftegericht werken. Toch merken we dat we onze projecten draaien rond verschillende maatschappelijke thema’s: interculturaliteit, (kans)armoede, vrijwilligers en verenigingen, buurtwerking, gender(on)gelijkheid, duurzaamheid, stilte, detentie, mobiliteit, cultuurparticipatie, erfgoed, inburgering, de Kempen, gezondheid, natuur, beleidsparticipatie, …

Wat we doen?

Om het met werkwoorden te zeggen: we kunnen begeleiden, stimuleren, adviseren, leiden toe, ontsluiten, stemmen af, signaleren, … 

Wat we zoal deden?

In ons Jaarverslag 2011 vind je een mooi overzicht.