Participatie is het nieuwe modewoord

Overal zien we lokale overheden projecten opstarten die de band met hun burgers willen versterken.

Vormingplus Kempen begeleidde en adviseerde de voorbije jaren verschillende participatietrajecten bij lokale besturen, bibliotheken en gemeentelijke adviesraden. We werkten ook veel samen met burgers en burgergroepen.

Recent boden we de Kempense lokale besturen een vormingsreeks aan.

Sterke participatietrajecten vragen immers een goede aanpak. Met deze website en bijhorende e-zine willen we die wat extra brandstof geven. Met tips, ideeën en verhalen. Van binnen en buiten de Kempen.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken