Vormingplus Kempen creëert, dicht bij de mensen, contexten die tot interactie en ontmoeting uitnodigen om hen er toe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.

We doen dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, klaar om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en nieuwe vraagstukken, problemen en uitdagingen constructief te beantwoorden.

We hanteren daarbij een brede visie op leren waarin mensen actief worden aangesproken en betrokken. We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die moet leiden tot in-houdelijk en methodisch kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor iedereen. We werken immers voor en vanuit alle Kempenaars, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We werken het liefst samen met anderen.

We maken ons sterk dat een goed zicht op de samenleving, een stevige regionale inbedding en een sterke expertise rond leerprocessen onze troeven zijn.