Over ons

Ons team

Martine

Martine Coppieters
coördinator

Martine Coppieters

Jan

Jan Van Hout
adjunct-coördinator

Jan Van Hout

Dirk

Dirk Raeymaekers
communicatie

Dirk Raeymaekers

Katrien Loots

Katrien Loots
sociaal-cultureel werker

Katrien Loots

Viviane

Viviane Schuer
sociaal-cultureel werker

Viviane Schuer

Christa

Christa Truyen
sociaal-cultureel werker

Christa Truyen

Wannes

Wannes Van Coillie
sociaal-cultureel werker

Wannes Van Coillie

Janna

Janna Janssens
sociaal-cultureel werker

Janna Janssens

Joke

Joke Smets
sociaal-cultureel werker

Joke Smets

Jef

Jef Van Eyck
sociaal-cultureel werker

Jef Van Eyck

Missie

Onze missie

Vormingplus Kempen creëert contexten die tot interactie en ontmoe­ting uitnodigen en men­sen er toe aanzetten op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren.

We doen dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, met als doel maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen constructief en creatief te beantwoorden en zo de le­venskwaliteit van mensen te verbeteren.

We hanteren daarbij een brede visie op leren waarin mensen actief worden aangesproken en betrokken. We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die moet leiden tot in­houdelijk en methodisch kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor iedereen. We werken immers voor en vanuit alle volwassen Kempenaars, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We wer­ken bij voorkeur samen met anderen.

Een goed zicht op de samenleving, een stevige regionale inbedding en een sterke expertise in leerprocessen zijn onze troeven.

De Raad van Bestuur bestaat uit

  • Myriam Bergmans
  • Brecht D’Hoore
  • Assunta Geens
  • Igor Geubbelmans
  • Wendy Mercelis (voorzitter)
  • Lies Mermans
  • Christof Sierens
  • Iris Verellen
  • Dietmar Bosmans

We werken voor het Turnhoutse arrondissement:

Snel een mailtje?

Vraag ons wat je wil. We antwoorden je snel!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?