Over ons

Ons team

Martine Coppieters
coördinator
014 95 35 44
martine@vormingpluskempen.be

 

Jan Van Hout
adjunct-coördinator  
014 95 35 42
jan@vormingpluskempen.be

 

Dirk Raeymaekers
communicatie
014 41 15 65
dirk@vormingpluskempen.be

Christa Truyen
sociaal-cultureel werker
014 95 35 41
christa@vormingpluskempen.be

 

Viviane Schuer
sociaal-cultureel werker  
014 95 35 43
viviane@vormingpluskempen.be

Katrien Loots
sociaal-cultureel werker
014 95 35 47
katrien@vormingpluskempen.be

 

Wannes Van Coillie
sociaal-cultureel werker
014 95 35 48
wannes@vormingpluskempen.be

Janna Janssens
sociaal-cultureel werker
014 95 35 46
janna@vormingpluskempen.be

Joke Smets
sociaal-cultureel werker
014 95 35 49
joke@vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen creëert contexten die tot interactie en ontmoe­ting uitnodigen en men­sen er toe aanzetten op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren.

We doen dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, met als doel maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen constructief en creatief te beantwoorden en zo de le­venskwaliteit van mensen te verbeteren.

We hanteren daarbij een brede visie op leren waarin mensen actief worden aangesproken en betrokken. We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die moet leiden tot in­houdelijk en methodisch kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor iedereen. We werken immers voor en vanuit alle volwassen Kempenaars, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We wer­ken bij voorkeur samen met anderen.

Een goed zicht op de samenleving, een stevige regionale inbedding en een sterke expertise in leerprocessen zijn onze troeven.

Dat bestaat uit

  • Myriam Bergmans
  • Brecht D’Hoore
  • Assunta Geens
  • Igor Geubbelmans
  • Wendy Mercelis (voorzitter)
  • Lies Mermans
  • Christof Sierens
  • Iris Verellen
  • Dietmar Bosmans

We werken voor het Turnhoutse arrondissement:

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken