Op weg met trein en bus: praktisch

Wie kan ‘Op weg met trein en bus’ aanvragen?

Onze regio

Organisaties, voorzieningen en sociaal-culturele groepen in onze regio die met volwassenen met een verstandelijke beperking werken, kunnen via ons dit vormingsaanbod aanvragen. Politieke en commerciële organisaties kunnen dat niet.

Goedkoop?

Op onze site vind je bij het vormingsaanbod netto prijzen: Vormingplus rekent je niet de normale bijdrage aan van de begeleider en zijn verplaatsingsonkosten, maar een sterk verminderd tarief. Je betaalt niet de volle pot, laat dat duidelijk zijn.

Voorwaarden

Afgelasten?

We gaan er van uit dat vastgelegde activiteiten ook effectief plaatsvinden. Als je de vormingsreeks (bijv. omwille van te weinig inschrijvingen) afgelast, rekenen we 160 euro annuleringskosten aan.

Praktisch

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken