Een groep geëngageerde Turnhoutenaars met een migratie-achtergrond vond dat de stem van de Turnhoutse allochtone gemeenschap te weinig gehoord wordt in de lokale politiek. Dat willen ze veranderen. Wij ondersteunen hen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, willen zij de stem van de nieuwe Turnhoutenaar luider laten klinken.

Het project ‘T100’ bestaat uit twee publieke activiteiten:

  1. Op vrijdagavond 21 september vindt in zaal Sint-Pietershoek een denk- & droomavond plaats. Honderd Turnhoutse burgers praten en discussiëren over een aantal thema’s in groepjes.  Samen formuleren ze vragen en voorstellen voor de partijen die opkomen op 14 oktober.
  1. Op vrijdagavond 5 oktober nodigen we alle politieke partijen uit voor een debat in de theaterzaal van Het Gevolg. De vragen en voorstellen van 21 september dienen dan als stof voor het debat.

Vormingplus steunt dit project ten volle en biedt daarom methodische ondersteuning. Beide activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.