Onze projecten

Onze projecten
Onze projecten 2017-08-24T16:47:02+00:00

  We werken vooral aan projecten

In de Kempen werken we mee aan verschillende projecten. Met allerlei partners: buurten, groepen, organisaties, gemeenten, sociale woningmaatschappijen, … Hiernaast vind je enkele projecten die momenteel lopen.

Thema’s

We kiezen resoluut voor behoeftegericht werken. Toch merken we dat we onze projecten draaien rond verschillende maatschappelijke thema’s: interculturaliteit, (kans)armoede, vrijwilligers en verenigingen, buurtwerking, gender(on)gelijkheid, duurzaamheid, stilte, detentie, mobiliteit, cultuurparticipatie, erfgoed, inburgering, de Kempen, gezondheid, natuur, beleidsparticipatie, …

Wat we doen?

Om het met werkwoorden te zeggen: we kunnen begeleiden, stimuleren, adviseren, toeleiden, ontsluiten, afstemmen, signaleren, …

Wat we deden in 2016

lees je in ons Jaarmagazine:

Wat we deden in 2015

lees je in ons Jaarmagazine: