Ons team

Martine Coppieters
Martine Coppieterscoördinator
✆ 014 95 35 44
Jan Van Hout
Jan Van Houtadjunct-coördinator
✆ 014 95 35 42
Dirk Raeymaekers
Dirk Raeymaekerscommunicatiewerker
✆ 014 41 15 65
Katrien Loots
Katrien Lootssociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 47
Viviane Schuer
Viviane Schuersociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 43
Christa Truyen
Christa Truyensociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 41
Wannes Van Coillie
Wannes Van Coilliesociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 48
Janna Janssens
Janna Janssenssociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 46
Jef Van Eyck
Jef Van Eycksociaal-cultureel werker
✆ 014 95 35 45

   Missie

Vormingplus Kempen creëert contexten die tot interactie en ontmoe­ting uitnodigen en men­sen er toe aanzetten op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren.

We doen dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, met als doel maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen constructief en creatief te beantwoorden en zo de le­venskwaliteit van mensen te verbeteren.

We hanteren daarbij een brede visie op leren waarin mensen actief worden aangesproken en betrokken. We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die moet leiden tot in­houdelijk en methodisch kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor iedereen. We werken immers voor en vanuit alle volwassen Kempenaars, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We wer­ken bij voorkeur samen met anderen.

Een goed zicht op de samenleving, een stevige regionale inbedding en een sterke expertise in leerprocessen zijn onze troeven.

De Raad van Bestuur bestaat uit

 • Myriam Bergmans
 • Paloma Buhaceanu
 • Stefaan De Wit
 • Leen Dries
 • Assunta Geens
 • Igor Geubbelmans
 • Paul Goossens
 • Pol Goris
 • Mieke Hens
 • Wendy Mercelis
 • Lut Mertens
 • Tinne Peeters
 • Gust Vandongen en
 • Nico Verhoeven.

Voorzitter is Gie Van den Eeckhaut.

Dit is ons werkgebied