Ons team

Martine Coppieters
Martine Coppieterscoördinator
Jan Van Hout
Jan Van Houtadjunct-coördinator
Dirk Raeymaekers
Dirk Raeymaekerscommunicatiewerker
Katrien Loots
Katrien Lootssociaal-cultureel werker
Viviane Schuer
Viviane Schuersociaal-cultureel werker
Christa Truyen
Christa Truyensociaal-cultureel werker
Wannes Van Coillie
Wannes Van Coilliesociaal-cultureel werker
Janna Janssens
Janna Janssenssociaal-cultureel werker
Jef Van Eyck
Jef Van Eycksociaal-cultureel werker

   Missie

Vormingplus Kempen creëert contexten die tot interactie en ontmoe­ting uitnodigen en men­sen er toe aanzetten op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren.

We doen dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, met als doel maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen constructief en creatief te beantwoorden en zo de le­venskwaliteit van mensen te verbeteren.

We hanteren daarbij een brede visie op leren waarin mensen actief worden aangesproken en betrokken. We maken gebruik van een brede waaier aan werkvormen die moet leiden tot in­houdelijk en methodisch kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor iedereen. We werken immers voor en vanuit alle volwassen Kempenaars, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We wer­ken bij voorkeur samen met anderen.

Een goed zicht op de samenleving, een stevige regionale inbedding en een sterke expertise in leerprocessen zijn onze troeven.

De Raad van Bestuur bestaat uit

 • Myriam Bergmans
 • Paloma Buhaceanu
 • Stefaan De Wit
 • Leen Dries
 • Assunta Geens
 • Igor Geubbelmans
 • Paul Goossens
 • Pol Goris
 • Mieke Hens
 • Wendy Mercelis
 • Lut Mertens
 • Tinne Peeters
 • Gust Vandongen en
 • Nico Verhoeven.

Voorzitter is Gie Van den Eeckhaut.

Dit is ons werkgebied

kempenseGemeenten