Weetjes en verhalen over bomen en struiken

Waarom plaatsen we een kerstboom en halen we met Kerstmis hulst binnen? Op zo’n vragen formuleert deze lezing een wetenschappelijk onderbouwd antwoord.

Waarom gooien we met rijst naar een pas gehuwd koppel en draagt de bruidegom de bruid over de drempel? Waarom zeggen we ‘slapen als een roos’ en ‘hout vasthouden’? Op deze en vele andere vragen formuleert de lezing ‘Weetjes en verhalen over bomen en struiken’ een wetenschappelijk onderbouwd antwoord.

Hans Vermeulen

was reeds als kind gefascineerd door muziek en natuur en dat is nog steeds zo. Vanaf zijn 14 jaar is hij intensief bezig met het determineren van wilde planten.
Toch koos hij ervoor om muziek te studeren aan het Conservatorium te Brussel.

Na 12 jaar leraarschap in het kunstonderwijs werkt hij sinds 1998 als professioneel educatief medewerker, eerst voor NME De Wielewaal, vanaf 2001 voor Natuurpunt. Voor Natuurpunt CVN geeft Hans alle cursussen en lezingen over hogere planten, paddenstoelen, mossen, korstmossen en geologie. De voorbije jaren heeft hij zich ook toegelegd op de betekenis van planten en paddenstoelen in de West-Europese cultuur in het verleden en het heden.

Deze lezing aanvragen?

  1. Lees eerst onze voorwaarden door en over hoe we werken
  2. Bel 014 95 35 43 of mail Viviane. Bij haar kom je te weten hoe je de begeleider kan contacteren. Dan kan je daarmee rechtstreeks een datum en een plaats afspreken.
  3. Afspraak geregeld? 

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Duur: 1,5u à 2 uur
  • Max. 35 deelnemers
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken