Tijd voor de korte coronawerkweek?

Kan de kortere werkweek in de nasleep van corona een weg vinden?

Evenwicht tussen zorg en betaald werk, man-vrouwgelijkheid, werkbaar werk, de 30 urenweek biedt een antwoord op diverse maatschappelijke uitdagingen. Dit webinar buigt zich over de vraag of de kortere werkweek ingang kan vinden in de nasleep van corona.

Politicoloog Olivier Pintelon ziet alvast gunstige voortekens. Tijdens de lockdown was onbetaalde zorgarbeid zichtbaarder dan ooit. Bovendien kan de kortere werkweek een sleutelrol spelen in het bestrijden van de economische en epidemologische crisis.

Olivier Pintelon

is politocoloog, kernlid van de denktank Minerva en auteur van het boek ‘De strijd om tijd‘ (EPO, 2018).

Deze lezing aanvragen?

  1. Lees eerst onze voorwaarden door en over hoe we werken
  2. Bel 014 95 35 43 of mail Viviane. Bij haar kom je te weten hoe je de begeleider kan contacteren. Dan kan je daarmee rechtstreeks een datum en een plaats afspreken.
  3. Afspraak geregeld? 

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Duur: 1 uur + 15 minuten tijd voor eventuele vragen (via de publieke chat)
  • Min. 20 deelnemers
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken