‘de Verenigde Verenigingen’ is de spreekbuis van het middenveld en bestaat ondermeer uit: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, beweging.net, BBL, Forum Etnisch-Culturele Minderheden, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV), Forum voor Amateurkunsten, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaamse Sportfederatie en honderden andere organisaties.

Het is een open netwerk opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden.

Het middenveld werkt aan drie maatschappelijke taken. Het verenigt mensen, biedt emancipatiekansen en draagt bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie (= sociale opdracht). Daarbij geeft het middenveld mensen een geïnformeerde stem waarmee ze kunnen wegen op het beleid van overheden en andere maatschappelijke actoren (= democratische opdracht). Tenslotte zorgt het middenveld voor een effectieve invloed van die burger op het beleid. Het wil dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken (= politieke opdracht).

Het middenveld ondersteunen bij het vervullen van deze maatschappelijke taken, dát is de missie van ‘de Verenigde Verenigingen’.

Meer weten

Bart Verhaeghe – Beleidscoördinator
tel. 02 246 37 68 – gsm. 0474 77 11 26
bart@deverenigdeverenigingen.be
www.deverenigdeverenigingen.be

Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
Postadres: Postbus 20, 1031 Brussel