“Wij zijn overtuigd van de kracht van sociaal-culturele praktijken bij het vormgeven van een democratische en solidaire samenleving. Duurzaam samenleven, gelijke kansen en respect voor diversiteit zijn voor ons essentiële waarden.”

We bevorderen de professionele ontwikkeling van organisaties en werkers in het erkende en gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenenwerk in de Vlaamse Gemeenschap. Dit doen we ook voor andere initiatiefnemers die een sociaal-culturele methodiek toepassen.
We bieden praktijkondersteuning, werken aan praktijkontwikkeling en de zichtbaarheid van het werkveld in samenwerking en overleg met organisaties en werkers.

Als autonoom en pluralistisch steunpunt zijn we partner van, en erkend door, de overheid. We streven een actieve samenwerking met organisaties uit het middenveld na ter realisatie van onze doelen.”

Meer weten

Socius – Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw
Gallaitstraat 86, bus 4
1030 Brussel (Schaarbeek)

T: 02 215 27 08
F: 02 215 80 75
E: welkom@socius.be
W: www.socius.be