De voorbije Keettour

In mei en juni 2016 trok Mijn2040 met een werfkeet rond in de stadregio.
Ook daar kreeg je de kans om jouw dromen voor 2040 kenbaar te maken. Je kon er ook de voorstellen zien die andere inwoners van de stadsregio al bij elkaar droomden.

Bovendien kon je op de kaart van de stadsregio jouw toekomstideeën creatief vorm geven, als was het je eigen maquette.

Zo waren we in:

Stadsparkfeesten Turnhout, zo 15 mei

Lentebraderij Vosselaar, zo 5 juni

Avondmarkt Beerse, vr 10 juni

Zomer op het plein Oud-Turnhout, zo 19 juni

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken