Macht van de Media

In een democratische samenleving is de brede verspreiding van informatie een must. Een correcte kennis van de feiten, oorzaken en gevolgen is nodig om gefundeerde keuzes te maken. Die brede verspreiding van informatie is de opdracht van de media. Zij dragen dus een grote verantwoordelijkheid en hebben tegelijkertijd een enorme macht. Er komt de laatste jaren echter heel wat kritiek op commercialisering, tijdsdruk, deontologische flexibiliteit,…

Vormingplus wou  het gesprek over de media stimuleren en tegelijkertijd burgers en organisaties wapenen om met de gewijzigde media om te gaan:

  • Om burgers beter te informeren zetten we  5 gespreksavonden op
  • Daarnaast promoten we een aanbod aan interessante sprekers en items om organisaties aan te moedigen zelf activiteiten op te zetten rond dit thema.

Onze partners

’t Pact, de vijf culturele centra uit de regio
apache.be

Wie deed het?

Jef Van Eyck

Periode

2013-2015

Plaats

Culturcentra van Geel, Herentals, Mol, Heist-op-den-Berg en Turnhout
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken