Leren fietsen

Er zijn nog steeds volwassenen die niet of moeilijk kunnen fietsen. Tot deze groep behoren vooral allochtonen, nieuwkomers, maar ook oudere mensen en jongvolwassen die nooit hebben leren fietsen …

Niets dan voordelen

Kunnen fietsen, heeft nochtans veel voordelen. Je bent minder afhankelijk van je partner of anderen om zelfstandig op stap te gaan. Het verhoogt je tewerkstellingskansen want als je mobieler bent, kan je gemakkelijker en sneller op je werkplaats geraken. En fietsen is niet alleen plezant maar ook gezond én goed voor het milieu.

Boeiend verhaal

Het werd een boeiend verhaal waar leren fietsen belangrijk was, maar waar ook interculturele ontmoetingen een kans kregen en een vrijwilligerswerking floreerde. De organisatie van een fietsproject werd een mooie manier om mee te sleutelen aan de multiculturele dialoog en
empowerment. Door bewust allochtonen en autochtonen te betrekken bij de fietslessen werk je onrechtstreeks mee aan de integratie tussen deze twee groepen.

Niet vanzelfsprekend

Leren fietsen als volwassene is verre van vanzelfsprekend. Hoe leer je dat? Bij wie kan je terecht? Aanvankelijk zorgden we zelf voor verschillende sessies. Nadien zochten we andere organisaties die daarvoor zouden kunnen zorgen.

Daarvoor maakten we deze brochure. Ze beschrijft de verschillende stappen die je moet zetten en bevat een heleboel tips om aan de slag te gaan.

Partners

  • Prisma, het integratiecentrum van het arrondissement Turnhout
  • EVA, een organisatie van allochtone vrouwen
  • de politie en de preventiedienst van de stad Turnhout
  • de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Wie deed het?

Christa Truyen

Periode

2006-2012

Waar?

Turnhout
Back to top button