Klimaatmakers

Het thema klimaat is hot. Maar het is dé uitdaging om ons eigen klimaat minder hot te laten worden. Dit kan enkel als we allemaal samenwerken.

De Kempense burgemeesters dagen hun burgers uit om ‘klimaatmaker’ te worden en zo  van onze Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Geëngageerde burgers en het beleid dromen, beslissen en steken samen hun handen uit de mouwen. Alleen op die manier kunnen we tegen 2030 komen tot de 40% CO² reductie die noodzakelijk is.

In 2021 begeleidt Vormingplus twee Kempense gemeenten in dat participatieproces: Laakdal en Olen.

De andere Kempense gemeenten krijgen een draaiboek met uitgewerkte materialen aangeboden en kunnen bovendien beroep doen op de opgedane ervaringen.

Laakdal op zoek naar Klimaatmakers.

Iedereen kan Klimaatmaker worden. Het doel is om samen een fijnere en gezondere gemeente te maken.  In Laakdal is er het online startmoment op dinsdag 19 januari. Het wordt een inspirerende avond waarop Klimaatmakers uitgebreid wordt voorgesteld en klimaatexpert Pieter Boussemaere praat over klimaatacties die écht werken.

Duurzaamheidsambtenaar Evelyn Celis over het project: “Wel, iedereen kan Klimaatmaker zijn! Een Klimaatmaker is iemand die zijn of haar steentje wil bijdragen aan een klimaatvriendelijk Laakdal. Wat we daarvoor precies gaan doen, weten we nog niet. Dat gaan we met de groep zelf bepalen. En we gaan uit van een gemeenschappelijk doel: van Laakdal een fijnere en gezondere gemeente maken om in te wonen. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”

 

Waarom?

Lokale Kempense acties stimuleren om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken

Onze partners

  • IOK
  • beweging.net
  • Rurant vzw
  • Kamp C
  • Campina Energie
  • gemeente Laakdal
  • gemeente Olen

Wie doet het?

Janna Janssens

Periode

Start in 2021

Plaats

gemeente Laakdal, gemeente Olen
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken