Klimaatmakers

Het thema klimaat is hot. Maar het is dé uitdaging om ons eigen klimaat minder hot te laten worden. Dit kan enkel als we allemaal samenwerken.

De Kempense burgemeesters dagen hun burgers uit om ‘klimaatmaker’ te worden en zo  van onze Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Geëngageerde burgers en het beleid dromen, beslissen en steken samen hun handen uit de mouwen. Alleen op die manier kunnen we tegen 2030 komen tot de 40% CO² reductie die noodzakelijk is.

In Olen begeleidt Vormingplus Kempen in het najaar van 2020 dit participatieproces. De andere Kempense gemeenten krijgen een draaiboek met uitgewerkte materialen aangeboden en kunnen bovendien beroep doen op de opgedane ervaringen.

 

Waarom?

Lokale Kempense acties stimuleren om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken

Onze partners

  • IOK
  • beweging.net
  • Rurant vzw
  • Kamp C
  • Campina Energie
  • gemeente Olen

Wie doet het?

Janna Janssens en Joke Smets

Periode

Start in 2020

Plaats

gemeente Olen
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken