Kliek Uniek

Onze maatschappij wordt altijd maar diverser. We zien er allemaal anders uit en voelen ons ook zo: we hebben verschillende achtergronden, verhalen, ideeën en talenten.

Allemaal zijn we wat anders. De Kempen wordt daar alleen maar beter van.

Die realiteit kunnen we niet omkeren. En dat willen we ook niet. We geloven in een samenleving waarin niemand in een hokje past en waarin iedereen elkaar respecteert, ongeacht de verschillen.

Stelt die superdiversiteit ons dan niet voor uitdagingen? Uiteraard. Uitdagingen die we vanuit een positieve, verbindende houding aan willen gaan. Een houding die wat ons betreft meer aandacht verdient.

Wie wilden we bereiken?

Zoveel mogelijk gelijkgezinden: Kempense mensen en organisaties die positief staan ten opzichte van diversiteit in alle maten en gewichten.

Hoe deden we dat?

 • We trokken met onze kleurrijke caravan naar tal van festivals en evenementen in onze regio: Stadsparkfeestenloop en Stadsparkfeesten Turnhout, Lentebraderij Vosselaar, Retie Rockt, Graspop, Vlaanderen Feest! in Grobbendonk, Reggae Geel, Antilliaanse Feesten,ZuiderGekte Geel, de Merodehappening (Westmeerbeek) en Vredesfeest Turnhout. Daar verzamelden we zoveel mogelijk handtekeningen om onze boodschap te onderschrijven. Dat kon ook op een ludieke manier door plaats te nemen in onze fotobooth.
 • Op de facebookpagina van Kliek Uniek zetten we die diversiteit in de kijker
 • Op de website van het project verzamelden we ook nog ondertekenaars.

Handtekeningen

Katrien Loots: “4.000 mensen schaarden zich achter onze boodschap: ze tekenden onze lijst, kropen in onze caravan vóór de fotobooth of liketen onze Facebookpagina. Daar zijn we behoorlijk tevreden mee, en zeker ook met de steun van ondertussen 105 organisaties. Met die laatsten willen we verder blijven denken en praten rond diversiteit in de Kempen. In het najaar plannen we alvast een eerste bijeenkomst.

”Het Vredesfeest wou een boodschap van solidariteit de wereld in sturen en mensen samenbrengen. Een prima gelegenheid om onze campagne af te sluiten. We trakteerden er eind september de passanten op vele kleurrijke snoepjes.  

Waarom?

Samenleven in diversiteit is een dagelijkse realiteit, ook in de Kempen. Op het werk, in onze scholen, in onze vrije tijd… overal wordt het samenleven diverser. Het M-decreet, de globalisering, het gelijkekansenbeleid, de vluchtelingenstroom, de roep naar een inclusieve samenleving, en de opensources van onze sociale media en andere informatiebronnen zijn maar enkele componenten die het leven anno 2018 hyperdivers maken.

Jammer genoeg wordt deze alomtegenwoordige diversiteit vaak nog vanuit negatieve hoek benaderd, namelijk vanuit de kant van de verschillen. Vanuit “wij” en “zij”. Hierdoor gaat diversiteit hand in hand met discriminatie en onverdraagzaamheid.

Onze partners

 • Thomas More
 • CAW Kempen
 • Theater Stap
 • VDAB
 • Sport Vlaanderen
 • Horeca Vlaanderen
 • Voka-Welt
 • Oxfam Wereldwinkels
 • en daarnaast nog een honderdtal organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, festivals, …

Wie deed het?


Katrien Loots

Periode

voorjaar 2018

Waar?

 • het Turnhoutse arrondissement
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken