Kartrekkers

Een van de meest gehoorde verzuchtingen van verenigingen is de vraag hoe men vrijwilligers vindt en mensen die mee aan de kar willen trekken. Een thema waarover al veel is geschreven en gezegd, maar op het niveau van de vereniging blijft het probleem bestaan.

Interactief vormingstraject

Vormingplus Kempen en Stichting Lodewijk De Raet sloegen daarom de handen in elkaar en werkten een project uit dat organisaties effectief helpt. Het kreeg de titel ‘Kartrekkers’. Een uniek traject omdat er voor het eerst een interactief vormingstraject opgestart werd waarin een groep van verschillende organisaties gedurende een langere periode samenwerkten aan die vraagstukken en begeleid werden bij hun onderlinge discussies daaromtrent.

Dankzij Kartrekkers denken wij voortdurend na over onze manier van werken, en proberen we links en rechts wat bij te sturen. Kartrekkers houdt ons alert. Dat is een grote verdienste. Want ook voor een vereniging geldt dat stilstaan achteruitgaan is. Wie nooit eens vernieuwt of eens origineel uit de hoek komt, blijft niet aantrekkelijk.

een deelnemer

Leerpunten

Hieronder vind je vijf krachtige leerpunten uit het Kartrekkerstraject.

 • Stel de juiste stuurgroep samen

Een project als Kartrekkers moet mee gedragen worden door professionele krachten. Mensen die op lokaal niveau actief zijn en daardoor een goed zicht hebben op het plaatselijke verenigingsleven. We denken dan aan cultuurbeleidscoördinatoren of afdelingsbegeleiders.

 • Werk met de juiste deelnemers

Engagement en goesting zijn essentieel. Die moet bij heel het bestuur aanwezig zijn.

 • Zorg voor een geschikte begeleiding

De inhoud moet deskundig gebracht worden. Je hebt ook iemand nodig die het hele project stuurt.

 • Doorloop een voortraject

Je moet een stuurgroep bij elkaar zoeken, een groep van lokale deskundigen die je met raad en daad kan bijstaan. En je moet op zoek naar organisaties/deelnemers en begeleiders.

 • Werk gericht & werk samen

De bijeenkomsten van Kartrekkers zijn geen praatbarak. Er wordt aan de slag gegaan met concrete vragen van de deelnemers. We werken vanuit de praktijk, maar leggen altijd de link naar de theorie. Zo verwerf je immers inzichten.

Ervaringen en tips in een boekje

In de praktijk

De Dorpel

De Dorpel in Herentals werkt met een flink aantal vrijwilligers voor mensen die in armoede leven.

De vereniging deed mee aan het Kartrekkersproject.

 

Geel Punt

De KWB van Geel Punt is één van de verenigingen die deelnemen aan het Vormingplus Kempenproject ‘Kartrekkers’. Een RTV-filmpje van november 2010.

KAV Voortkapel

RTV vroeg aan Marleen van Voortkapel of ze ‘Kartrekkers’ nuttig vond.

Lees meer over dit project

Onze partners

 • Socius
 • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • VIVA
 • Beweging.net
 • Cultuurdienst Kasterlee
 • CM
 • De Verenigde Verenigingen
 • Gemeente Balen -De Kruierie
 • S-Plus
 • AIF vzw
 • VELT
 • KWB
 • Femma
 • Gezinsbond
 • De Dorpel
 • ISOM

Wie deed het?

Viviane Schuer

Periode

2009-2011

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken