Demos is een kenniscentrum, actief sinds 2008. We houden ons bezig met maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. “We publiceren boeken en een cahier, organiseren symposia, workshops, café’s en andere samenkomsten. We doen onderzoek en geven advies aan organisaties en overheden. We dragen bij aan de ontwikkeling van beleid en praktijken, vooral met een focus op groepen en praktijken die ondervertegenwoordigd en onderbelicht zijn in onze samenleving.”

Meer weten

Kaaitheater – 6e verdieping
Sainctelettesquare 19  – metro halte IJzer
B – 1000 Brussel

telefoon: +32 (0)2 204 07 00
e-mail: info@demos.be
website: www.demos.be