Op het feestmoment sprak ook Geert Bourgeois, viceminister – president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Hieronder vind je enkele fragmenten uit zijn toespraak. 

 

…/…

Taal is een sleutel

Het doet mij veel plezier dat hier, in de Antwerpse Kempen, met succes ‘samen wordt ingeburgerd’. Het plezier is des te groter wanneer ik zie dat hier zowat 180 inburgeraars en coaches aanwezig zijn.

Weet je dat er in heel Vlaanderen ondertussen al meer dan 2.000 mensen samen inburgeren? Niet enkel in Mol, Hoogstraten, Geel en Turnhout, maar ook in Mechelen, Boom, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Eeklo, Hasselt, Hoogstraten en op vele andere plaatsen. Ik hoorde gisteren nog dat ook een gemeente in Wallonië graag wil starten met ‘Samen Inburgeren’. Als dat geen goed nieuws is!

Beste Nieuwe Vlamingen,

Jullie zijn uit alle windstreken naar Vlaanderen gekomen om hier een nieuw leven te beginnen. Jullie nemen initiatief om hier jullie toekomst uit te bouwen. Daar ben ik blij om en daar feliciteer ik jullie voor.

Door samen op stap te gaan in onze – ook jouw samenleving -, door Nederlands te spreken, leer je sneller mensen kennen, voel je je sneller thuis en krijg je een eerlijk beeld van onze cultuur en gewoontes. Maar ook je coach leert je beter kennen, hoort jouw verhaal, wat jij moeilijk vindt of wat je zo leuk vindt in Vlaanderen.

Samen hebben jullie elkaars manier van leven beter leren kennen. Samen proefden jullie van elkaars kookkunsten, samen hebben jullie misschien trouw- en doopfeesten gevierd. Jullie zijn er allebei een beetje ‘rijker’ door geworden.

Ik ben minister van inburgering en integratie. Het is mijn job om aan integratie te werken. Dat is niet gemakkelijk: niet voor wie nieuw is in Vlaanderen, maar ook niet altijd voor wie hier al altijd woont.

Je land verlaten om elders te gaan wonen, is niet gemakkelijk. Wie naar een ander land, soms naar een ander werelddeel verhuist, moet een andere taal leren, moet die nieuwe plek leren kennen. Er zijn andere regels, er zijn andere gewoonten, er zijn andere wetten.

Daarom heeft Vlaanderen een inburgeringsbeleid. Velen van jullie hebben een inburgeringstraject gevolgd bij PRISMA. Dat is een belangrijke eerste stap: om de taal te leren, om Vlaanderen beter te leren kennen, om werk te vinden.

Maar na het inburgeringstraject stopt de integratie niet. Het beste bewijs is dat jullie hier samen verder inburgeren. Als minister wil ik dat iedereen mee werkt aan integratie. Daarom vraag ik ook aan de andere ministers van de Vlaamse Regering om mee te doen: we werken aan integratie in onderwijs, in werk, bij gemeenten en steden.

Eén gemeenschap

Dat jullie burgemeesters hier zijn, bewijst dat zij het ook belangrijk vinden dat integratie werkt. Wij willen allemaal – ministers en burgemeesters – dat jullie je hier thuis kunnen voelen en dat we samen één gemeenschap vormen.

Daarom durf ik jullie vragen: Blijf bouwen aan jullie inburgering door Nederlands te blijven leren en te spreken. Nederlands spreken, geeft jullie kansen: om een opleiding te volgen, om werk te vinden, om een gesprek te voeren met de buren, om lid te worden van een vereniging… Nederlands leren en zeer veel oefenen, is niet eenvoudig. En ook wij, Nederlandstaligen, moeten een inspanning doen.

…/…

Ik vraag altijd aan de Vlamingen om in een gesprek met anderstaligen traag, duidelijk en eenvoudig Nederlands te spreken. Ik probeer dat nu ook te doen, maar het is niet altijd gemakkelijk. Wij ministers zijn gewoon om veel moeilijke woorden te gebruiken.

Beste inburgeringscoaches,

Zonder jullie vrijwilligers, zouden we nergens staan. Ik wil jullie van harte bedanken en feliciteren voor jullie belangeloze inzet. Ik besef maar al te goed dat het begeleiden van nieuwkomers een grote mate van beschikbaarheid en inzet vergt. Dank daarvoor.

We kunnen niet genoeg de waardevolle inzet van de vrijwilliger het hele jaar door prijzen.

Iedereen die volgens haar of zijn mogelijkheden, op haar of zijn manier, zich vrijwillig engageert, neemt zijn verantwoordelijkheid op tegenover de samenleving en verdient dank en waardering.

…/…

Laat mij ook mijn waardering en dank uitspreken voor de medewerkers van de overkoepelende partners: het onthaalbureau en diversiteitsdienst Prisma voor de ondersteuning van de gemeenten. Dank ook aan Vormingplus Kempen voor onder meer het zoeken en begeleiden van de vrijwilligers.

Mijn laatste woorden zijn voor jullie, nieuwe Vlamingen van Mol, Hoogstraten, Geel en Turnhout. Ik wil jullie nogmaals feliciteren. Met het project ‘Samen Inburgeren’ heeft Vlaanderen jullie een hand gereikt. Op jullie beurt hebben jullie een hand uitgestoken. We hebben de handen in elkaar geslagen. Laten wij dat blijven doen, laten wij hand in hand samen toekomst maken in Mol, Hoogstraten, Geel en Turnhout, in de hele Kempen, in heel Vlaanderen.

Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop en ik wens dat elk van jullie zich meer en meer thuis voelt in ons Vlaanderen.