Amel Amghar (Prisma vzw) sprak op het feestmoment over de toekomst van het project Samen Inburgeren. Ze pleitte voor een zoektocht naar meer middelen en mogelijkheden om het project te verbreden en uit te diepen.

De reis van Samen Inburgeren Kempen is een succesverhaal , dat kunnen we met zekerheid zeggen. Dankzij dit project en deze methodiek slaagden we erin om al meer dan 280 mensen samen te brengen en te laten ontmoeten, echt ontmoeten.

Daarnaast ontstonden dankzij dit project de Stuurgroepen Taalstimulering in de Kempen. Op deze stuurgroepen worden niet alleen Samen Inburgeren en andere inburgeringsprojecten besproken, ook alle andere interessante en relevante informatie i.v.m. taalstimulering komen hier aan bod. Het is één van de belangrijkste fora in de Kempen wat betreft taal en inburgering.

Een reis is zelden een foutloos parcours. Zo verloopt ook ons avontuur van samen inburgeren niet steeds zonder slag of stoot.

Een gepaste begeleiding van de duo’s is noodzakelijk en dit vergt tijd.

Bovendien blijft Samen Inburgeren een project dat in de huidige omstandigheden vooral geschikt is voor een ‘middenklasse-‘ publiek: Indien we meer “maatschappelijke kwetsbaren” willen bereiken zal dit ook meer investering vragen en bijsturing van de huidige aanpak.

Bovendien kan het wegvallen van de subsidies voor “Managers voor diversiteit” in 2015 leiden tot de stopzetting van het project in de Kempen. Wij zouden deze reis heel graag verder zetten met jullie hulp. Een sterk partnerschap op regionaal niveau bracht ons al waar we nu staan, misschien kan het partnerschap op Vlaams niveau vanaf nu verder uitgebouwd worden om een mooie toekomst voor het project te verzekeren.

We merken dat er nood is aan Vlaamse communicatie om de bekendheid van de verschillende projecten te verhogen. Bovendien is er een behoefte aan een overkoepelende aansturing om signalen op te vangen zodat we samen kunnen zoeken naar een gepaste oplossing.

We durven jullie in de ogen te kijken en te vragen…ga mee met ons op zoek naar mogelijkheden en middelen zodat meer mensen kunnen genieten van dit avontuur.