arendonkvrijheidMet een grootschalig onderzoek in het Kempense Arendonk brengt het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum derde leeftijd (Vonk3) eenzaamheid bij zestigplussers in kaart. De uitgebreide bevraging en diepte-interviews, die gisteren werden voorgesteld, schetsen een uniek beeld van de problematiek in een gemiddelde Vlaamse plattelandsgemeente.

Het weer staat hoog op de lijst met factoren die eenzaamheid in de hand werken. ‘Als het slechtweer is, durven oudere mensen vaak niet meer buiten komen’, verklaart onderzoeksleider Leen Heylen (Thomas More Kempen).

Ook gezondheid is een prangend probleem. ‘Na bijvoorbeeld een knieoperatie is je bewegingsvrijheid wel erg beperkt.’

Daarnaast speelt mobiliteit een cruciale rol in het onderhouden van sociale contacten. ‘Zonder rijbewijs of fiets is het moeilijk om ergens te geraken en mensen te ontmoeten’.

Tijdens de avonden en de weekenden manifesteert eenzaamheid zich het vaakst.

In Arendonk voelt 16,9 procent van de zestigplussers zich eenzaam, een relatief hoog cijfer. ‘De gemeente heeft nochtans een druk sociaal leven. Maar wie bijvoorbeeld langere tijd in een andere gemeente heeft gewoond, vindt maar moeilijk toegang. Het is een gesloten gemeenschap’, aldus Heylen.

Het gemeentebestuur en Vonk3 gaan nu met de resultaten van het onderzoek aan de slag om oplossingen uit te dokteren.

Grootschalige initiatieven zijn daarbij niet aan orde. ‘We merken dat er vooral veel behoefte is om gewoon een babbeltje te slaan, op het gemak iets doen’, aldus Heylen. ‘Het moet ook klikken met de andere mensen.’ Ze benadrukt nog dat dé eenzame zestigplusser niet bestaat. Een generaliserende aanpak is kortom gedoemd om te mislukken. ‘Maar met de participatie van de ouderen zelf en ook de hulp van andere generaties kan er veel in beweging gezet worden.’

Dit artikel verscheen op 26 juni 2013 in

dest