Circulaire economie

Materialenbibliotheek op wijkniveau, fietsdelen, deelwagen, talentenbank in de buurt, koelkast in de buurt, systeem om overschotjes in de buurt te delen.

Gemeentelijke rommel- of ruilwegggeef-dag, kledingruil in lokale bib, website waarop je vermeldt wat je weggeeft en waar je naar op zoek bent, klusjesvragers- en aanbieders verbinden in de buurt, bij verhuis uitdelen wat je niet meer nodig hebt, lijst aan je deur hangen met wat je wilt weggeven, weggeefkast op school, samen gebruiken van huisraad bv voor grote feestjes, huis/appartement ruilen ifv levensfase, ruilgarage ipv garageverkoop, klusjesdienst aan huis, generationeel delen: doorgeven van oude tassen, juwelen,…

Vaste repairdag organiseren, vaste herstelplaats/repairatelier in de buurt, 0 btw heffen op herstellingen binnen de sociale economie, handige Harry’s en Henrieta’s weten wonen in je buurt, repairavonden in de straat en huis aan huis gaan, klusjesdienst voor helpen pimpen van oud materiaal.

Ouderen activeren om zich terug nuttig te laten voelen, andere vormen van samenwonen, cultuur ruilen en delen: cultuurverruiming, vrijwilligers inzetten in de maatschappij.

Publieke ruimte

Rijdende ‘dorpsbar’, zondagmiddagaperitief in de buurt, drinkfonteintjes, zomerterras, zomerbar op de markt, drank-hapjeskar voor de buurt.

Moestuin in de buurt voor flatbewoners, bloemen in de buurt, gezamenlijk tuinieren, eetbaar openbaar groen, eetbare planten in gemeentelijke plantenbakken, groene voortuintjes ipv parkeerplaatsen, kruidenpluk-bakken aan gevels.

Blote voetenpad doorheen trage wegen, natuurlijke waterlopen en bekken opwaarderen in de buurt, acties tegen zwerfvuil, watervergaarbakken centraal in de wijk, buurtcomposthoop, waterpompen publiek installeren.

Ontmoetingsplaatsen in de buurt oprichten, buurthuis samen beheren, buurtwerkingen uitbouwen, typische tradities terug een plaats geven in de buurt, ‘kot’ bouwen waar iedereen terechtkan voor ontmoetingen/fuiven, wijkwerking en buurtversterking, levensloopbestendige buurten.

Straatmeubilair maken adhv herbruikbare materialen, jongeren uit de buurt een muur laten beschilderen, publieke ruimte zelf invullen, samen met de buurt een plan maken en indienen bij de gemeente, “wadi’s”: waar kinderen kunnen spelen, een buurtboerderij oprichten, bolderbank, intergenerationele ruimtes creëren met speeltuinen, petanque, BBQ plaats, zandbak; meer kleur geven aan aparte ruimtes, speelweide per straat, publieke gronden echt publiek maken.

Zorgzame, warmere buurt. Versterken van het sociale weefsel

Woonzorgbedden in de wijk, woonzorgzones, ecomoestuin aan woonzorgcentrum, alleen liefde kan het nog redden, je glimlach niet vergeten op straat, samen moeilijke administratie doen en elkaar ondersteunen, buurthuismoeders- of vaders, je buren een warme goeiendag zeggen, mensen nemen zoals ze zijn, meer buiten komen in de buurt met jongeren, bezoeken van warme initiatieven en kleine ‘vonkjes’ maken, elkaar helpen met kleine dingen en weten waar de nood is, buddy’s voor nieuwkomers in de buurt, generaties zorgen voor elkaar in de buurt, ouderen passen op kinderen van jonge gezinnen en gezinnen doen dan boodschappen voor ouderen, anderstalige bewoners helpen met papierwerk

Stoelen buiten zetten en lekker babbelen, om de beurt bij iemand op ontbijt komen, op de koffie bij…, samen spelen is samen delen, je buren leren kennen, zondagochtend ‘ontbijt samen’, huisbezoek bij een nieuwe bewoner, meer cultuur in de buurt brengen, artiest laten optreden in huiskamer in de buurt, samenwerken, samen lachen en samen huilen, wekelijks bezoek in de parochie met een hapje en drankje, deuren niet altijd sluiten, samen winkelen met de straat, samen naar school ipv met 20 auto’s, buurtfacebook, boodschappendienst, mensen stimuleren om voor andere mensen ook iets te doen, buurtcafé, activiteiten laten organiseren door andere verenigingen in de buurt, oppasdienst voor huisdieren in de buurt, uitleenbaar pop-up café.

Voeding

Samenkookgroepjes van gezinnen in de buurt, samen tuinieren en met groenten koken, multicultureel restaurant in de buurt, buurtwinkel met lokale producten en eethuisje/koffiehuisje, gepensioneerde/alleenstaande voor gezinnen laten koken en mee laten eten, sociaal restaurant, kooknamiddag en andere nationaliteiten uitnodigen, gewoon simpel buurtkoken ipv gastronomisch koken, buurtsalons rond het minderen van vlees, homeparty’s om enkele senioren ‘smiddags samen te laten koken en eten

Meer bloemen eten, overschotjes delen/weggeven, jonge ouders gratis ecologische voeding geven voor hun kinderen, eetbare vaste planten, meer rauw voedsel eten, kleurrijker voedsel eten, struiken met eetbare bessen in voortuin, boomgaard, afval voor kippen, bewustwording voor lokale producten, kippen krijgen overschotjes van de buurt in ruil voor eieren, afschaffen van bio-label en invoeren van chemisch landbouwlabel, aquaponics (vis en groenten in één systeem kweken), smakelijke insecten eten, minder eten, CSA in elk dorp, gespreksnamiddagen: voor of tegen veggie.

Energie

Meer met de fiets rijden, minder/geen vervuiling, off grid door combinatie van verschillende groene energiebronnen, low energy buurt: wedstrijd om zo veel mogelijk te besparen in de buurt, dikke truiendag, slimme thermostaat, groene stroom, samen aankopen, spaarbanken, meer energiescans, thuiswerken, meer straatlampen uit en naar de sterren kijken, samen in bad gaan, samen wonen, testaankoop adviezen.

Windmolentje op speelweide voor verlichting, coöperatie starten, met je straat voor je eigen energie zorgen, collectieve energievoorzieningen, auto delen, grasmachine delen, zonne-energie, samen koken.

Meer en beter openbaar vervoer, kleinschalige opslag, trage energie en diepe geothermie, switchen tussen energiebronnen, hergebruik frituurolie, fietsen waarmee je energie opwekt op straat plaatsen, grond als bron van energie gebruiken.

Zorg goed voor jezelf, meer op café gaan ipv alleen thuis aan je tv en onder je lamp te zitten, samen mindfull batterijen opladen, groepje oprichten om samen te mediteren.

Cultuur

Trouwe cultuurbezoeker neemt ontrouwe cultuurbezoeker mee, samen lezen bij iemand thuis, in verschillende talen en bespreken van gelezen boeken; cultuuractiviteiten in en met je eigen buurt, repetitie van harmonie, fanfare, zangkoor, muziekschool,… met vrije toegang voor publiek, opzetten van een ontmoetingsruimte voor dagelijkse uitwisseling van ideeën, de cultuurbank: voorlezen, muziek maken.

Trouwfeest op straat, andere culturen zichtbaar maken in de buurt of op straat, kampvuur in de buurt, straatmuzikant op straathoek, terug kioskes plaatsen in parken voor spontane optredens, dansoptreden in de straat, piano zetten in het park/winkel/sporthal, mobiel dienstencentrum, cultuur op andere locaties dan enkel cultureel centrum, locatieprojecten “pop-up cultuur”, musea in je huis, optredens in je straat.

Cultuur openstellen voor iedereen, inspirerend cultureel aanbod voor buurtwerkingen, een wijkabonnement voor lokale cc’s, schaf inkomprijzen af en laat iedereen betalen wat je wilt.

Naar mekaar kijken als kunstwerk, blondie’s night, themadiscussies, debathuizen, nieuwe wet maken: op je feest vijf onbekenden uitnodigen, stoepteken voor volwassenen, bubbelbad en ballenbad, bierproef van blonde bieren, filosofiecafé, vaste zaterdag naar de cinema, RAK in the picture brengen.

Mobiliteit

Fietstaxi’s, riksjas in onze steden, autoloze kernen en pendelfietsen voorzien, fietsverhuur promoten, cursus fietsen repareren, pop-up: veilige plaatsen voor fietsen, leendienst voor vouwfiets, fietskluizen ipv autoplaatsen in de straat

Delen van bakfiets, kinderfiets, een fietsbibliotheek oprichten, carpoolsystem voor ganse dorp, app om samen te reizen, cambio, autodelen, samen een buurtauto beheren, liftplaatsen bij ieder groot kruispunt.

Heerlijk te voet gaan, terug een belbus voor iedereen, vrij gebruik van de rijbaan, wijzigingen voor verkeerscirculatie aanvragen bij de gemeente, dorpsbus die deeldorpen verbindt, geen parkeerplaatsen op straat maar gecentreerd in het begin van de wijk, openbaar vervoer beter toegankelijk maken voor mensen met een fysieke handicap, betere aansluiting trein-bus-fiets, autovrije wegen.

Sport

Elke vrijdagavond 2uur badmintongelegenheid, vrouwen-sportclubje oprichten in de buurt, samen sporten zonder dure kleding of materiaal, vaste dag samen gaan zwemmen in de winter, afspreken om in de buurt te gaan joggen, buddy werking, daag eens een andere wijk/dorp uit om te sporten, buurtwandelen, sportnamiddag met familie, elkaar stimuleren om te sporten.

Flashmob, sportmogelijkheden op publieke pleinen, jogging op avontuurlijke plaatsen, ‘reis rond de wereld’ op het dorpsplein, sport op grijze plaatsen in de stad.

Sport op maat van ouderen, wandeldag voor ouders met een kinderwagen, beweging voor jong gepensioneerden, ouders informeren over hoe kinderen buiten kunnen spelen met allerlei materialen, meer verenigingen voor andersvaliden.

Korte bewegingsmomenten tijdens de werkdag, als je je minder dan 5km verplaatst neem je steeds de fiets, CO2 neutraal sporten, sporten die een positief effect hebben op de hersenfunctie.

Highlandgames en boomstam-werpen, yoga, wandeltherapie, multisportclub, sporten moet niet altijd competitiegebonden zijn, doping/grijze zone doen verdwijnen, boxmatch.

Buiten categorie

Extra grote speelactiviteiten (gezelschapsspel, bal), kooplust in omgeving bestrijden door bv repaircafé/weggeefwinkel, verander belastingen in belustingen, samen tot “rust” komen, ruimte voor iedereen, traag leven, minder werken en meer genieten van kleine dingen, doelgroepen betrekken bij andere thema’s, alternatieve trouwdienst, een wereld zonder focus op winst, samen vasten, meer echt contact, een hondenwei, tango op het dorpsplein, foodexperiment, elkaar meer in de ogen kijken, ken uzelf en hang portret aan je raam: ‘hier woont…’, betaalbare privélessen, lazy Sunday afternoon, menswaardig basisinkomen, veel ideeën kunnen via apps uitgevoerd worden, stilte wagon, kraantjeswater opwaarderen: bestel een glas kraantjeswater als je op restaurant gaat, effectieve aandacht voor kansarmen, studeerruimte voor studenten in de buurt, biechtstoel.