Het Kleine Geluk

Gelenaars zijn wereldburgers.

Iedereen met zijn verhaal, met uitgesproken ideeën en talloze talenten.
Sociaal Huis Geel, Lokaal Dienstencentrum Luysterbos en Vormingplus Kempen brachten in 2019 een tiental Geelse grootouders samen.
Ze praatten met elkaar.
Over hun kleinkinderen. Over hoe die hun leven kleur geven, hoe ze met elkaar spelen, hoe ze de toekomst zien.
Meer was er niet nodig om bijzondere gesprekken te hebben. Gesprekken die zorgden voor begrip en respect.

foto’s: © Chris Stessens

Lees meer over dit project

In het kader van Zuidergekte 2019 wou het Lokaal Dienstencentrum Luysterbos een intercultureel diversiteitsproject opzetten met medioren en senioren.
Sociaal Huis Geel, Lokaal Dienstencentrum Luysterbos
2018-2019
Katrien Loots
stad Geel

 

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken