Herteken Herselt

De gemeente Herselt wou een Ruimtelijk UitvoeringsPlan opmaken. Dat zou in de toekomst een grote impact op de manier waarop mensen in Herselt leven. Het gemeentebestuur was ervan overtuigd dat de inwoners de kans moesten krijgen om mee te participeren bij de plannen in opmaak. Door samen na te denken, wou men komen tot een kwalitatief goede besluitvorming en ook tot beslissingen waarvoor een groot draagvlak bestaat.

Vormingplus Kempen begeleidde de gemeente bij de uitwerking van het inspraaktraject, werkte een opleiding voor de zgn. ‘inspraakbegeleiders’ uit en verzorgde deze en maakte tot slot ook nog een communicatieplan op.

Waarom?

Sinds de jaren zestig klinkt in onze huidige, steeds complexer wordende samenleving een roep van de burger om mee te participeren bij de beleidsvorming. Naast de klassieke instrumenten van adviesraden, hoorzittingen zijn er steeds meer nieuwe vormen van inspraak waarbij de burger actief mag meedenken. Zeker op het gebied van ruimtelijke ordening, dat een grote impact heeft op de gewone burger, is inspraak zeer aangewezen.

Vormingplus kreeg van de gemeente Herselt de vraag om hen te begeleiden in de ontwikkeling van een inspraaktraject in het kader van de opmaak van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

Onze partners

Gemeente Herselt

Wie deed het?


Christa Truyen

Periode

2016

Plaats

gemeente Herselt
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken