Herteken Herselt

Dat Ruimtelijk UitvoeringsPlan heeft in de toekomst een grote impact op de manier waarop mensen in Herselt zullen leven. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de inwoners de kans moeten krijgen om mee te participeren bij de plannen in opmaak. Door samen na te denken, wil men komen tot een kwalitatief goede besluitvorming en ook tot beslissingen waarvoor een groot draagvlak bestaat.
Vormingplus Kempen begeleidde de gemeente bij de uitwerking van het inspraaktraject, werkte een opleiding voor de zgn. ‘inspraakbegeleiders’ uit en verzorgde deze en maakte tot slot ook nog een communicatieplan op.

Meer lezen

Sinds de jaren zestig klinkt in onze huidige, steeds complexer wordende samenleving een roep van de burger om mee te participeren bij de beleidsvorming. Naast de klassieke instrumenten van adviesraden, hoorzittingen zijn er steeds meer nieuwe vormen van inspraak waarbij de burger actief mag meedenken. Zeker op het gebied van ruimtelijke ordening, dat een grote impact heeft op de gewone burger, is inspraak zeer aangewezen.

Vormingplus kreeg van de gemeente Herselt de vraag om hen te begeleiden in de ontwikkeling van een inspraaktraject in het kader van de opmaak van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

  • gemeente Herselt

2016

Christa Truyen

  • gemeente Herselt

Snel een mailtje?

Vraag ons wat je wil. We antwoorden je snel!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?