Groen in de stad

Samen met aan aantal partners sloegen we de handen in elkaar om in twee wijken in Turnhout de biodiversiteit in de tuinen beter te leren kennen en de bewoners vormingen aan te bie­den over ecologisch tuinieren.

De buurtbewoners werden van bij de start van het project be­trokken en bepaalden mee de inhoud van de vormingen en het verdere verloop van het leer­traject. Voor Vormingplus was het gemeenschapsvormende deel van het project be­langrijk.

Doelen

Het project had vooral doelstellingen op het vlak van groen en biodiversiteit:

  • de realisatie van een eenheid in de beeldkwaliteit van het groen (zowel privé als openbaar) binnen de wijken Den Brand en Jef Buyckxstraat
  • de reductie van pesticiden en afval in de privétuinen en het openbare groen van de twee wijken.
  • het verhogen van de biodiversiteit en de stepstone-functie van groen in de wijken

Lees meer over dit project

Privétuinen nemen een aanzienlijk deel van onze groene ruimte in, veel meer dan het openbaar groen. Toch is er weinig kennis over de biodiversiteit in deze tuinen. Beleidsmatig zijn er ook geen maatregelen waaraan je als eigenaar moet voldoen.

  • Stad Turnhout
  • SPK
  • VELT
  • De Ark
  • Buurtwerking den Brand
  • Jeugddienst Stad Turnhout
  • Buurtwerk Jef Buyckxstraat

2012-2013

Janna Janssens

Turnhout, Wijk Den Brand en Jef Buyckxstraat

Snel een mailtje?

Vraag ons wat je wil. We antwoorden je snel!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?