Groen in de stad

Samen met aan aantal partners sloegen we de handen in elkaar om in twee wijken in Turnhout de biodiversiteit in de tuinen beter te leren kennen en de bewoners vormingen aan te bie­den over ecologisch tuinieren.

De buurtbewoners werden van bij de start van het project be­trokken en bepaalden mee de inhoud van de vormingen en het verdere verloop van het leer­traject. Voor Vormingplus was het gemeenschapsvormende deel van het project be­langrijk.

Doelen

Het project had vooral doelstellingen op het vlak van groen en biodiversiteit:

  • de realisatie van een eenheid in de beeldkwaliteit van het groen (zowel privé als openbaar) binnen de wijken Den Brand en Jef Buyckxstraat
  • de reductie van pesticiden en afval in de privétuinen en het openbare groen van de twee wijken.
  • het verhogen van de biodiversiteit en de stepstone-functie van groen in de wijken

Lees meer over dit project

Waarom?

Privétuinen nemen een aanzienlijk deel van onze groene ruimte in, veel meer dan het openbaar groen. Toch is er weinig kennis over de biodiversiteit in deze tuinen. Beleidsmatig zijn er ook geen maatregelen waaraan je als eigenaar moet voldoen.

Periode

2012-2013

Waarom?

Privétuinen nemen een aanzienlijk deel van onze groene ruimte in, veel meer dan het openbaar groen. Toch is er weinig kennis over de biodiversiteit in deze tuinen. Beleidsmatig zijn er ook geen maatregelen waaraan je als eigenaar moet voldoen.

Wie deed het?

Janna Janssens

Waar?

Turnhout, Wijk Den Brand en Jef Buyckxstraat
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken