Formulieren

De Sprekersbox

Hiermee vraag je een activiteit aan uit de Sprekersbox

Toelage?

Je wil iets organiseren dat niet in ons aanbod zit? Misschien kunnen we die wel betoelagen. Vraag het even na.

Een suggestie?

Misschien vind je in ons aanbod niets terug dat je aanspreekt. Doe ons zelf ideeën aan de hand met dit formulier!

Evaluatieformulier

Als je een toelage wilt ontvangen, stuur je ons na de activiteit je evaluatie na met dit formulier

cmyk-versie voor drukwerk

(klik met je rechtermuistoets op het logo en sla het op)

rgb-versie voor bijv. in Word

(klik met je rechtermuistoets op het logo en sla het op)

webversie

(klik met je rechtermuistoets op het logo en sla het op)

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken