Fietsdorp

In Vosselaar werd al een nieuw woonomgevingsplan goedgekeurd. Dat deelt Vosselaar op in verschillende zones. Per zone gelden er verschillende stedenbouwkundige criteria waarop nieuwe bouwprojecten dienen afgestemd te worden. Kernwaarden in het plan zijn vergroening en verdichting.
Voor de opmaak van dit woonomgevingsplan werkte Vosselaar al participatief. Op twee momenten kon de bevolking inbreng doen.

In 2019 was het moment aangebroken om in opvolging van dit woonomgevingsplan een mobiliteitsplan op te maken dat hiermee matcht. Dat mobiliteitsplan moet in eerste instantie over Vosselaar gaan (in functie daarvan wordt dit participatieproject opgezet). Later wordt door het gemeentebestuur (in overleg met de nodige ambtenaren en adviesraden, maar zonder burgerparticipatie) een luik toegevoegd over regionale mobiliteitskwesties.

Momenteel is er al een werking rond ‘Vosselaar, je wil er fietsen’. Er zijn heel wat fietsdoorsteken die misschien nog niet zo bekend zijn bij alle inwoners. Mobiliteit is een hot item in de gemeente omdat burgers er dagelijks mee geconfronteerd worden en er toch wel wat uitdagingen zijn.
Kernwaarden in het plan zijn alleszins leefbaarheid en duurzaamheid. Ook infrastructurele ingrepen zijn mogelijk en vooral inzetten op een veranderende mindset bij burgers is belangrijk. Men wil burgers appelleren op hun verantwoordelijkheid.

Bezoek de projectwebsite

www.fietsdorp.be

Waarom?

Het gemeentebestuur wil van Vosselaar een fietsvriendelijke gemeente maken. Daarvoor ging het samen met haar inwoners aan de slag.
De begeleiding van dat participatietraject was een kolfje naar de hand van Vormingplus Kempen.

Onze partners

gemeentebestuur Vosselaar

Wie deed het?

Wannes Van Coillie

Periode

2018-2020

Plaats

gemeente Vosselaar
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken