Participatietraject Den Hout

Het gemeentebestuur, de kerkfabriek van Den Hout en een lokale ondernemer die naar een andere locatie verhuist, sloegen de handen in elkaar. Samen wilden ze de beschikbare of vrijgekomen gronden een nieuwe bestemming geven. Met de inzichten van de Vlaamse Bouwmeester rond verdichting en verhoging zou de wijk een nieuw gezicht én een nieuwe dynamiek kunnen krijgen.

Drie participatie-avonden

In 2017 vonden drie participatieavonden plaats:

  • Op 2 mei 2017 werden de inwoners van Den Hout een eerste keer geraadpleegd. Samen zochten we naar de kwaliteiten die in de toekomstige wijk aanwezig moeten zijn en blijven. Die kwaliteiten werden vervolgens vertaald in concrete functies. Deze input werd overhandigd aan de projectgroep, die een ontwerpteam aanstelde om met de projectdefinitie en de input van de burgers aan de slag te gaan.
  • Op de tweede droomavond op 27 juni 2017 konden de inwoners kennismaken met het geselecteerde ontwerpteam en werd een gesprek opgezet tussen de inwoners en het ontwerpteam over de eerder geformuleerde ‘dromen’ voor de wijk.
  • Op 25 september 2017 stelde het architectenbureau Midi het eerste ontwerp van masterplan voor aan de deelnemers van het participatietraject Den Hout 2040. Nadien gingen deelnemers en architecten in gesprek met elkaar via een vraag- en antwoordronde.
  • Begin 2018 stelden, op een laatste door Vormingplus begeleide participatieavond, de architecten van Midi het aangepaste ontwerp Masterplan voor. Ook Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck was daarbij. Het gemeentebestuur van Beerse en de projectgroep bekijken samen de verdere opvolging en realisatie van het project.

Meer over het project

Waarom?

Op vraag van de gemeente Beerse begeleidde Vormingplus een aantal sessies met de bewoners van Den Hout.[

Onze partners

gemeente Beerse

Wie deed het?

Jef Van Eyck

Periode

2017-2018

Plaats

gemeente Beerse

 

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken