Worden vluchtelingen (h)erkend?

Worden vluchtelingen (h)erkend?

Frank Caestecker wil in deze lezing bijdragen aan het migratiedebat. Hij verhaalt hoe de overheid vanaf de vorige eeuw tot nu de migratie van mensen heeft proberen te beheren.

Mensen moesten of wilden elders hun leven uitbouwen. De overheden in België en in Europa wilden deze migratiestromen beheersen. Maar mensen laten zich niet zomaar in een keurslijf dwingen en vele overheden zagen zich genoodzaakt hun ambities bij te stellen.

De lezing staat vooral stil bij de redenen waarom de overheden een grotere tolerantie ontwikkelden voor ongenode immigratie. Het beheersen van migratie werd tot het beheer van migratie.

De meest in het oog springende concessie was aan vluchtelingen die de overheid (h)erkende onder de ongenode immigranten: vluchtelingen werden welkome inwijkelingen. Konden en kunnen de overheidsmanagers altijd aan de verleiding weerstaan om hun ogen te sluiten voor de motivatie van migratie? Of werden of worden vluchtelingen soms genode immigranten waarbij over de grens heen werd gekeken om pro-actief vluchtelingen bescherming te bieden?

Frank Caestecker

Frank Caestecker. Foto © Izabelle Devulder/De Wereld Morgenis doctor in de geschiedenis en als hoofddocent verbonden aan de vakgroep algemene economie aan de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. Nadien werkte hij als (post-)doctoraal onderzoeker aan de universiteit Brussel (VUB), Warsaw, Osnabrück en Madison (Wisconsin-USA).

Hij heeft ook ervaring op het werkveld van immigratie daar hij werkte voor Vlaamse NGO’s en als eligibility officer voor UNHCR en de Belgische asielinstantie.

    Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.

  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm. Grote zaal? Zorg dan ook voor een micro en een geluidsinstallatie.

  • De lezing duurt 1 uur à 1u30.

  • Frank Caestecker kan zijn lezing enkel ‘s avonds verzorgen, ten vroegste om 20u.

  • Minimum 15 deelnemers

2018-08-16T14:50:08+00:00