Ouderen en eenzaamheid

Ouderen en eenzaamheid

Myriam Bergmans praat over de meest voorkomende oorzaken van eenzaamheid en over de risicofactoren die je erin kunnen doen belanden.

Eenzaamheid kan het gevolg zijn van persoonlijke eigenschappen maar ook ontstaan door bepaalde omstandigheden in de leefsituatie of door maatschappelijke oorzaken.

Myriam Bergmans

Onderzoek toont aan dat de kans op eenzaamheid vooral bepaald wordt door de gezondheid, de burgerlijke staat en de omvang van het sociale netwerk. Vooral ouderen met een slechte gezondheid die verweduwd of gescheiden zijn en een klein sociaal netwerk hebben, zijn eenzaam.

Het begrip eenzaamheid dekt echter vele begrippen. Waar spreken we van sociale eenzaamheid en wanneer hoort dit eerder onder emotionele eenzaamheid? Hoe staat jouw zelfbeeld in verhouding met het gevoel van eenzaam te zijn? Welke vormen van eenzaamheid bestaan er en is dit te meten?

In deze vorming bekijken we naast de meest voorkomende oorzaken van eenzaamheid tevens de risicofactoren om in een eenzaamheidssituatie terecht te komen. Van daaruit zoeken we naar beschermende factoren en interventiemogelijkheden. Oorzaken hebben dikwijls te maken met de manier waarop mensen betekenis geven aan hun leven.

We staan ook stil bij het verwerkingsproces. Wat kan je zelf doen?

    Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.

  • Myriam brengt zelf een laptop en een beamer mee. Als organisator zorg je voor een scherm (of een witte muur) en een stopcontact.

  • Duur van de activiteit: 1,5 uur + pauze

  • Kan overdag of ’s avonds, maar niet op woensdag

  • Minimum 8 deelnemers

  • Begeleiding: Myriam Bergmans

2019-01-08T12:26:16+00:00