De Heibloem

In het najaar 2015 liep in de Olense wijk De Gestelen een project waarbij onder de huurders gepeild werd naar wat er goed liep en naar wat verbeterd kon worden. Sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem wou immers inzetten op huurdersparticipatie: “Door bewoners te laten meedenken over veranderingen, willen we hen hierin ook zelf meer verantwoordelijkheid geven. Zo krijgen ze meer invloed op hun woon- en leefsituatie.”

Streefdoel

Na het project wou De Heibloem

  • komen tot een prioriteitenlijst met de belangrijkste aandachtspunten voor de dagelijkse werking en de buurt
  • op termijn dit project herhalen in andere woonwijken
  • enkele werkgroepen oprichten over bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld herstellingenbeleid en communicatie. “We zouden dan op bepaalde momenten in overleg gaan met deze werkgroep van huurders om op die manier de werking nog beter af te stemmen op hun noden.”

Meer over dit project

Waarom?

In het verleden waren huisvestingsmaatschappijen vooral bezig met het bouwen van huizen voor mensen met een laag inkomen. Vandaag leggen ze, onder invloed van de overheid, meer en meer het accent op het ondersteunen en informeren van bewoners. Ook de communicatie met de huurders neemt een steeds grotere plaats in in de werking.

De Heibloem wil op een meer professionele en doordachte manier inzetten op dat laatste. Ze vroegen ons om begeleiding

Onze partners

  • Sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem

Wie deed het?

Janna Janssens

Periode

najaar 2015

Plaats

wijk Gestelen, gemeente Olen

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken