TransLab K en IOK nodigden Kempense beleidsmakers uit op een Transitietour.

Een dertigtal Kempense burgemeesters en schepenen trokken er vrijdag 23 februari op uit om kennis te maken met tien lokale burgerinitiatieven. Martine Coppieters (Vormingplus Kempen) en Kris Vreys (IOK) verwelkomden hen in de Turnhoutse Stadsboerderij.

Deze 10 initiatieven stelde zich voor: