Een Cursus Openbaar Vervoer voor cliënten van OPZ Geel

Tot voor kort maakten de mensen van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) in Geel veel gebruik van de belbus om zich te verplaatsen naar het centrum van Geel, naar andere gemeenten, voor bezoekjes aan familie en vrienden, voor hobby…

Oplossing voor het probleem

Maar die kleine verplaatsingen worden voor deze mensen moeilijker. De Lijn schafte een aantal belbushaltes af. Het OPZ wou het aantal ritten met de OPZ-bus reduceren. De Minder Mobielen Centrale in de streek is overbelast.  Daarom dachten OPZ en Vormingplus samen na over mogelijke oplossingen.

We dokterden een aangepaste vormingsreeks uit over het gebruik van het openbaar vervoer op maat van de cliënten van het OPZ. De bedoeling was dat ze zich zelfstandig leerden verplaatsen. Elke cliënt kreeg ook een buddy om hun gebruikelijk traject in te oefenen. Een handig werkboekje hielp hen daarbij.

Toekomst

Dit project was een testcase. In 2018 bekijken we of we dit project nog in het OPZ hoeven te herhalen en of het mogelijk ook inspirerend kan zijn voor andere zorginstellingen en actoren die zich richten op mensen met een beperking.