Herteken Herselt

Herteken Herselt

Herselt maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Vormingplus adviseert.

Dat ruimtelijke uitvoeringsplan bepaalt hoe mensen in de toekomst in Herselt kunnen (ver)bouwen en wonen. De gemeente wil het R.U.P. in nauw overleg met de inwoners opstellen omdat de impact ervan voor alle inwoners groot is.

Zo kwam er een willekeurig samengestelde burgeradvieskring en een reeks woonwandelingen in de verschillende kernen van Herselt. Op die wandelingen kan elke inwoner zijn mening geven over wonen in de gemeente.

Vormingplus Kempen zorgde voor begeleiding, tips en trucs bij het traject en de communicatie errond.

Meer hierover

lees je op de website van de gemeente.

2016-09-01T09:13:13+00:00