Cultuurwerkersdag 2015

Donderdag 26 februari vormde de Lakenhal in Herentals het decor voor een geslaagde ontmoetings- en informatiedag voor 22 cultuurmedewerkers uit 21 gemeenten van het Turnhoutse arrondissement .

’Dat zijn ze bijna allemaal,’ stelt Katrien Loots, Vormingplus-medewerkster en organisator van deze bijeenkomst. ‘Tot vorig jaar brachten we enkel de cultuurwerkers van de regio Turnhout en Herentals samen in twee aparte overleggroepen,  maar onze keuze om nu  te mikken op een bijeenkomst voor alle cultuurmedewerkers uit het hele arrondissement lijkt meer dan geslaagd’.

Naast ontmoeting en uitwisseling, essentiële bouwstenen om de collegialiteit te bevorderen, viel  er ook heel wat nuttige informatie te rapen, bedoeld om het lokale cultuurbeleidswerk een extra zuurstofinjectie te geven.

New deal

Liesbeth De Winter van FOV bezorgde de aanwezigen, heet van de naald, informatie over het nieuwe decreet op lokaal cultuurbeleid. Dat nieuwe decreet heeft verregaande gevolgen voor gemeentelijke cultuurmedewerkers en was dus bijzonder relevant. Het voorstel van FOV om een New Deal te sluiten tussen  actoren uit het lokale middenveld en de plaatselijke besturen komt dan ook precies op tijd. Hun voorstel kan alvast inspiratie bieden om de gesprekken over het lokale cultuurbeleid die volgende maanden ongetwijfeld gevoerd gaan worden, te oriënteren.  Vormingplus wil daar graag bij helpen.

Verder konden de aanwezigen zich informeren over  participatie van kansengroepen bij het lokale cultuuraanbod,  over succesvolle subsidiereglementen  en over hedendaagse communicatievormen.

Wat kort

Uiteraard was er daarna tijd voor een echte meet & greet: opgesmukt met lekkere hapjes (van eigen, vegetarische, makelij ) en de nodige drankjes.

Iedereen leek opgetogen over deze dag.  De roep om een vervolg klonk luid. En dat het dan langer mag duren…

Da’s genoteerd.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken