Twintig cultuurwerkers uit vijftien Kempense gemeenten tekenden op 19 oktober present op de Kempense cultuurwerkersdag van Vormingplus Kempen in Kasterlee. Ze kregen er een update over digitale innovatie en luisterden naar elkaars praktijkverhalen. Maar evengoed was er plaats om terug banden aan te halen. 

Die jaarlijkse bijeenkomst is voor de Kempense cultuurwerkers een collegiaal forum, waarop ze op een inspirerende manier als professionals worden aangesproken. An Vanlierde van Cultuurconnect stak van wal.

 

Cultuurconnect

Cultuurconnect, dat is het cultuurlabo dat ontstond na de samenvoeging van Bibnet (projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen) en Locus (het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid). Cultuurconnect probeert de transformatie naar digitale werkvormen in de cultuursector te versnellen met inspiratiedagen (Dig it up) en allerlei acties rond digitale kunsten (Digital Arts Uncovered). Dat het helemaal geen ver-van-mijn-bed-show meer is, bewijst een project om cultuurvoorstellingen via livestream tot bij mensen te brengen voor wie die voorstellingen om een of andere reden niet (meer) toegankelijk zijn. Op 21 april vond de eerste livestream plaats vanuit de Warande naar het woonzorgcentrum De Wending. Het ging om ‘Gedeelde smart’, met Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Pieter-Jan De Smet.

Op 31 oktober wordt een optreden van Eddy et les Vedettes vanuit de Warande naar liefst acht woonzorgcentra gestreamd. Dat gebeurt dan met ‘t Pact, het samenwerkingsverband van de vijf Kempense cc’s. Er komen nog initiatieven voor jonge patiëntjes in het UZA en Cultuurconnect voert gesprekken met de Provincie om het systeem op een nog bredere schaal te brengen. Al waren er no further questions, de cultuurwerkers zagen dat allemaal wel zitten.

 

Verhalen uit het veld

Van intra- naar intergemeentelijk

Ervaringen uit de lokale cultuurpraktijk uitwisselen, ook dat is een essentieel onderdeel van zo’n cultuurwerkersdag. Elle Verwaest (coördinator Ontspanning en Ontwikkeling, Beerse) vormde daarvoor een tandem met Roel Slegers (diensthoofd Vrijetijd, Retie). Ze bedienden zich even van een rollenspel, waaruit moest blijken hoe droevig werken het toch was met een stroeve gemeentelijke cultuurraad. Tot ze in Beerse op het idee kwamen om die raad niet langer als een praatbarak voor de plaatselijke verenigingen te aanzien, maar er een bredere adviesraad van te maken.

In Retie gebruiken ze het Cultuurnetwerk Kempen (een projectvereniging met 7 gemeenten) om verenigingen over de gemeentegrenzen heen met mekaar in contact te brengen. Zo zoeken ze nu samen naar oplossingen voor het schaarser worden van bestuursleden en vrijwilligers, tasten ze nieuwe manieren van werken af en denken ze na over de rol die verenigingen vandaag te spelen hebben.

 

Kunst voor jong en oud

Stephanie Verluyten (cultuurbeleidscoördinator, Laakdal) werd gekoppeld aan Nico Verhoeven (cultuurcoördinator, Turnhout). Stephanie deed ‘Gluren bij de buren’ uit de doeken, een succesvol gemeenteoverschrijdend huiskamerfestival dat liep in Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Mol en Retie.

Nico had het dan weer over de Kunstendag voor Kinderen, een Vlaams (en Brussels) initiatief dat dit jaar op 19 november plaatsvindt, en vooral over de manier waarop Turnhout er een volstrekt eigen invulling aan wist te geven.

 

Van oud naar nieuw

Cindy Van den Heuvel (coördinator cultuur, Kasterlee) en Daan Aerts (idem, Hoogstraten) hadden het over een oud en een nieuw cultuurhuis.

In Kasterlee moest de oude brandweerkazerne plaats maken voor het nieuwe ontmoetingscentrum. Van de afbraak werd gebruik gemaakt om er nog één keer iets héél strafs in te doen met mensen en groepen uit het dorp. Barak Bizar heette het project, en zowel God als Klein Pierke stalen de show met liefst 40 acts en evenementen op 4 maanden tijd.

In Hoogstraten moet het nieuwe cultuurhuis nog gebouwd worden. Daan Aerts schetste het studieproces dat daaraan voorafging. Uiteindelijk trok het schepencollege het dossier naar zich toe. In Hoogstraten mikt men in elk geval op iets meer dan een zaal met een bib en nu en dan een culturele activiteit.

Van oorlog naar vrede

Bob Van den Bosch (cultuurbeleidscoördinator, Ravels) en Lies Mermans (afdelingshoofd Info & Vrijetijd, Dessel) vormden het laatste koppel.

Bob vertelde over een erfgoedproject in 2015, dat de geschiedenis van de vele Belgische vluchtelingen tijdens W.O.I koppelde aan het moderne verhaal van de vluchtelingen in het Rode Kruisopvangcentrum in Ravels. Er was een lezing en een theaterstuk met een discussie achteraf. Dat stuk in het opvangcentrum brengen, lag wat moeilijk. Hoewel Bob beseft dat het met zulke dingen altijd grotendeels preken voor de eigen kerk is, kwamen er in Ravels ook een aantal ‘outsiders’ op af.

Van Lies vernamen we hoe ze er in Dessel in slaagden om de aloude traditie van het Driekoningenzingen nieuw leven in te blazen. De kinderen maakten zelf alle gerief in een creatief atelier en na het zingen werden ze op het Campinaplein op warme choco en een wafel getrakteerd door de Cultuurraad. Ze hebben de ‘Zing ze’-challenge van k.ERF weliswaar niet gewonnen, maar Lies kon toch melden dat Dessel de prijs voor ‘de zotste zangers’ wegkaapte. Respect!

(clip: www.digicat.be)

En nog wat tips van Vormingplus!

Viviane Schuer en Jef Van Eyck van Vormingplus Kempen sloten af met twee korte tussenkomsten en evenveel tips voor de verzamelde cultuurwerkers.

Viviane kwam terug op het Kolos-traject, dat gemeenten en verenigingen met mekaar probeert te verbinden. Mol klikt samen kaderde daarin: een speed date tussen verenigingen, die in ultrakorte ontmoetingen op zoek gingen naar wederzijdse samenwerking. Een makkelijk te organiseren, maar zeer efficiënte methode om verenigingen met mekaar in contact te brengen, en het levert gegarandeerd resultaten op, wist Viviane. Ze kreeg spontaan bevestiging uit het publiek, dus dat zal wel kloppen. Nu nog navolging vinden…

Jef schoof Mijn 2040 naar voor, een stadsregionaal project (naast Turnhout doen ook Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar mee) rond burgerparticipatie. Een traject van bijna twee jaar leverde heel wat creatieve ideeën en aanbevelingen rond participatie op. Die kwamen kaartjesgewijs in een mooie box terecht, waar de lokale besturen inspiratie uit kunnen grabbelen. Er komt naar aanleiding van de verkiezingen trouwens een nieuwe versie van die box, vooral gericht op de nieuwe politici van straks.

Timekeeper Christa Truyen hield elke spreker discreet doch melodisch aan de afspraken. Dat was nodig, want over die dingen is veel te zeggen. Dat lang niet iedereen geneigd was om meteen na afloop van dit boeiende programma weer naar zijn hoofdkwartier te ijlen, bevestigde de algemene indruk van een zeer geslaagde dag. Wordt (volgend jaar) vervolgd!