Changemakers

De aansluiting tussen minderheden en participatieorganen loopt moeizaam. Afgezien van de culturele weerstanden die er misschien zijn, heeft dat ook te maken met bepaalde noden van etnisch-culturele minderheden zelf. Daar gaan we mee aan de slag.

We hinken op drie benen:

 • vorming
 • sensibliseren en
 • samenwerkingen.

Het Changemakersproject leert mensen de kneepjes van het vak die nodig zijn om echt deel te kunnen nemen aan participatieorganen. We zorgen er ook voor dat ze een knisperend netwerk rond zich bouwen.

Als participatieorganen de wereld willen binnen halen, dan moeten ze oog krijgen voor de drempels die mensen afschrikken. Het Changemakersproject staat ook hier garant voor.

Een bonte verzameling van mensen en organisaties zijn vandaag in de weer om de etnisch-culturele diversiteit een stem te geven. Het Changemakersproject maakt er een punt van om al die kennis bij elkaar brengen.

Voor het project zochten we als deelnemers etnisch-culturele minderheden die zelf dingen in beweging willen zetten. Hierbij denken we vooral aan derdelanders (niet EU nieuwkomers die maximum vijf jaar in België verblijven). Die groep mensen zijn de changemakers.

Een changemaker:

 • wil zelf in actie schieten
 • wil het beleid beïnvloeden
 • heeft interesse in vormingen
 • heeft interculturele roots buiten de Europese Unie

Een changemaker steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Sterker: een changemaker is een doe-het-zelver die met ideeën aan de slag gaat.

Meer over dit project

Waarom?

Je kan er niet naast kijken: onze samenleving verandert van kleur. De diversiteit kan je niet meer wegdenken uit de straten of pleinen. Etnisch-culturele minderheden vinden de weg niet altijd naar plekken die de samenleving vormgeven. Denk maar aan het parlement of de gemeenteraad. Maar ook oudercomités of sportraden blinken niet altijd uit in kleur of diversiteit. Het Changemakersproject van het Minderhedenforum wou daar verandering in brengen.

Onze partners

 • AIF
 • Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties
 • Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
 • Internationaal Comité
 • Vormingplus Antwerpen

Wie deed het?

Martine Coppieters

Periode

2012-2014

Plaats

arrondissement Turnhout

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken