Buurtbudget als participatieve methodiek

Een denk- en doeboek

In 2018 startte met de steun van Leader Kempen Oost het project Samenbuurten. Met drie projectpartners (Gemeente Balen, Sociaal Huis Arendonk en Vonk3@Thomas More) gingen we aan de slag met de methodiek Buurtbudget in twee landelijke gemeenten, nl. Arendonk en Balen.

Centen voor de buurt

Het buurtbudget is een open krediet, een vast bedrag, dat ter beschikking wordt gesteld van de buurt.

Buurtbewoners gingen met dit budget zelf aan de slag om initiatieven uit te werken die bijdragen tot een meer zorgzame buurt. Ze plaatsten bijvoorbeeld banken of een tent voor ontmoeting, ze fleurden de buurt letterlijk op, maakten bewegwijzerde wandelpaden in de buurt…

Het centrale uitgangspunt van buurtbudget is dat buurtbewoners zelf goed weten wat er leeft in hun buurt. Ze krijgen daarom de autonomie en regie om zelf te beslissen wat er komt in hun buurt en worden als volwaardige partner beschouwd in het maken van de buurt.

Methodiek in een boek

In dit denk- en doeboek maak je kennis met de methodiek buurtbudget en hoe het als participatieve methodiek kan bijdragen tot meer zorgzame buurten. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de rol van de procesbegeleider.

In het doe-gedeelte worden concrete handvatten aangereikt om in de praktijk met buurtbudget aan de te slag te gaan.

Buurtbudget: participatief inzetten op een zorgzame buurt is uitgegeven bij Politeia en kost 28 euro.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken