Zet goede participatieprojecten op

Participatieprojecten doorlopen verschillende fases. Stippel samen met alle betrokkenen een participatietraject uit dat die verschillende fases opsomt en afbakent.

Participeer van bij de start

Als lokale besturen burgers willen betrekken bij projecten moeten ze dat zo vroeg mogelijk doen. Mensen pas halfweg raadplegen is nefast: ze hebben dan het (vaak terechte) gevoel dat ze enkel ter legitimering dienen van wat reeds lang op stapel staat. Dat heeft weinig met burgerbetrokkenheid te maken.

Maak je ambities duidelijk

Wil je advies van de burgers? Of mag hij mee oplossingen bedenken? Mag hij mee beslissen? Moet hij zelf projecten mee beheren? Kortom: wat zijn je ambities? Aan de hand hiervan dien je een aangepast traject uit te werken. Bij elk van deze ambities is het belangrijk te zeggen wat er met de resultaten gedaan wordt.

Duid grenzen aan

Participatie heeft ook grenzen. Geef duidelijk aan over welke onderwerpen burgers invloed kunnen uitoefenen en welke zaken vastliggen. Zo voorkom je valse verwachtingen.

Informeer de participanten

De input van burgers is pas waardevol en relevant als die gestoeld is op juiste informatie. Alle betrokken actoren in een participatieproces moeten over dezelfde informatie beschikken.

Zorg voor terugkoppeling

Een duidelijke, transparante communicatie met je burgers is essentieel. Voorzie geregeld terugkoppeling en geef extra informatie wanneer nodig.

Creëer de juiste sfeer

Mensen functioneren het best in een aangename omgeving. Investeer daar in: zorg voor een prettige sfeer, waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.

Creativiteit is het sleutelwoord

Hoewel er niets fout is aan een overleg rond de tafel in een vergaderlokaal, zijn er veel leukere, boeiendere manieren en methoden te bedenken om die dialoog vorm te geven. Creativiteit is een sleutelwoord om een goede dialoog met burgers aan te gaan. De vorm is niet belangrijker dan de inhoud, maar bepaalt wel of veel mensen inhoud willen leveren.

Maak voldoende tijd vrij

Participatiewerk doe je niet even snel tussendoor. Burgers betrekken vraagt de nodige inspanningen: contacten leggen, een netwerk uitbouwen, projecten opzetten, zorgen voor een duurzame communicatie, … Participatie is tijdsintensief. Maar het betaalt zich vanzelf terug.

Laat je gaan

In de eerste fase van een participatieproces mogen creatieve ideeën niet meteen afgeblokt worden op hun administratieve en/of technische haalbaarheid. Dat fnuikt het enthousiasme en de creativiteit. Laat de gedachten een vrije loop nemen.

Gebruik visuele informatie

De beeldcultuur is belangrijker dan ooit en alomtegenwoordig. Speel daar op in en maak gebruik van de vele mogelijkheden die er zijn: websites, filmpjes, cartoons, tekeningen, kaarten, … Het zal de mensen beter bij je verhaal betrekken.

Werk met korte trajecten

Mensen verkiezen een kort en afgelijnd engagement boven langlopende verbintenissen. Ook participatieprojecten moeten daar rekening mee houden. Ga voor trajecten die afgebakend zijn in tijd, plaats en thema. Je zal er aanzienlijk meer burgers mee betrekken.

Ambiance is toegelaten

Participatiewerk hoeft niet saai en serieus te zijn. Liefst niet zelfs. Het mag best plezant zijn. Zorg in je project voor een goede mix tussen ernst en plezier, bijvoorbeeld door creatieve methodieken te gebruiken.

Laat je bijstaan

Een goede dialoog met je burgers opzetten, vraagt de nodige kennis. Hoe hen bereiken, hoe projecten opzetten, hoe goed communiceren, … Je hoeft daarvoor het warm water niet opnieuw uit te vinden. Doe beroep op professionelen of deskundige burgers.

Gebruik toegankelijke methodieken

Elke agoog zal het beamen: kies voor aantrekkelijke, speelse werkvormen. Liefst met veel interactie, wat actie en een snuifje beleving. Blijf brainstormen tot je methodieken vindt waar je zelf enthousiast van wordt.

Breng leven in je gemeente

Goede participatietrajecten zijn ook evenementen: ze vallen op, mensen spreken er over. Ze brengen wat extra kleur in je stad of dorp. Zet dit aspect zeker in de verf.

Soms remmen, soms gas geven

Geef mensen de tijd om informatie op te nemen, te verwerken en desnoods de achterban te raadplegen. Maar duw hen ook tijdig vooruit. Projecten waar er te weinig actie is, dreigen heel snel te verzanden, saai te worden, vast te lopen. Dit aanzwengelen is de taak van het lokaal bestuur, niet die van de deelnemers.

Actie motiveert

Blijf niet té lang hangen in het nadenken. Als mensen concreet aan de slag gaan en in een doe-modus belanden, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Kies in het begin voor positieve acties met een grote slaagkans. De energie die hierbij vrijkomt kan je participatietraject naar een nieuw level tillen. Actie zorgt voor meer goesting, zichtbaarheid en betrokkenheid.

Koken kost geld

Een participatietraject opstarten is vergelijkbaar met de aanleg van een nieuwe weg of de uitbouw van een betere zorg. Om tot goede resultaten te komen heb je voldoende geld, materiaal en personeelstijd nodig. Maak daarom altijd de nodige middelen vrij. De kosten zijn investeringen die zichzelf volledig zullen terugbetalen.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken